Blog DX

Ẩn hiện thanh điều hướng (navbar) cho Blogger

11 tháng 4, 2015
Với một số blog chuyên nghiệp, thanh điều hướng (navbar) sẽ làm blog của bạn nhìn xấu đi, mất thẩm mỹ và thường có xu hướng xóa bỏ hoặc ẩn nó đi. Để tạo ra sự mới mẻ và trải nghiệm tốt hơn, bài viết này sẽ giúp bạn tạo hiệu ứng ẩn hiện thanh điều hướng khi rê chuột vào.


Cách làm:
Đăng nhập Blogger ~> Vào Mẫu ~> Chỉnh sửa HTML
Thêm đoạn code sau vào trước thẻ ]]></b:skin> rồi Lưu Mẫu lại.
#navbar-iframe {
height:5px;
}
/* IE7, IE8, IE6 */
#navbar-iframe {  height/*\**/: 30px\9; }
#navbar-iframe:hover {height:40px; !important;}

3 nhận xét: