Blog DX

Tạo nút lên đầu trang cho blogspot với JQuery hoặc CSS

2 tháng 11, 2014
Cách 1: Sử dụng jquery

Đăng nhập Blog > Vào Mẫu > Chỉnh sửa HTML
Thêm đoạn code phía trên </body>
<style type='text/css'>
#bttop{border:1px solid  #4adcff;background:#24bde2;text-align:center;padding:5px;position:fixed;bottom:35px;right:10px;cursor:pointer;display:none;color:#fff;font-size:11px;font-weight:900;}
#bttop:hover{border:1px solid #ffa789;background:#ff6734;}
</style>
<div id='bttop'>BACK TO TOP</div>
<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js' type='text/javascript'></script>
<script  type='text/javascript'>$(function(){$(window).scroll(function(){if($(this).scrollTop()!=0){$('#bttop').fadeIn();}else{$('#bttop').fadeOut();}});$('#bttop').click(function(){$('body,html').animate({scrollTop:0},800);});});</script>

Thay từ BACK TO TOP bằng từ bạn muốn.

Cách 2: Sử dụng css

Đăng nhập Blog > Vào Bố cục > Thêm Tiện ích > HTML/JavaScript và dán đoạn code dưới đây vào.
(Dùng css nút lên đầu trang sẽ không ẩn hiện được như dùng jquery nên bạn có thể vào Mẫu > Chỉnh sửa HTML rồi đặt đoạn code này ở cuối trang)
<a style="display:scroll;position:fixed;bottom:5px;right:5px;" href="#" title="Back to Top"><img src="http://3.bp.blogspot.com/-AzPQIebqsWk/Uh2f_MdlTaI/AAAAAAAACMo/fjh0Yc0Brv4/s1600/go-to-top.png"/></a>

Thay link http://3.bp.blogspot.com/-AzPQIebqsWk/Uh2f_MdlTaI/AAAAAAAACMo/fjh0Yc0Brv4/s1600/go-to-top.png bằng link ảnh mà bạn muốn.

Cách 3: Tạo với trang scrolltotop.com

Truy cập scrolltotop.com . Copy đoạn code của nút lên đầu trang mà bạn muốn. Ví dụ:
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://arrow.scrolltotop.com/arrow64.js"></script>

Đăng nhập Blog > Vào Mẫu > Chỉnh sửa HTML > Thêm đoạn code phía trên </body>

1 nhận xét:

  1. Ngoài cách trên thì mình còn thấy, vào trang https://scrolltotop.org rồi chọn nút mình thích xong dán code tương ứng vào á

    Trả lờiXóa