Blog DX

Blogger Rank Checker

6 tháng 12, 2014
Công cụ này sẽ giúp bạn có một tầm nhìn tương đối về chất lượng trang Blogger của bạn. Bạn có thể chia sẻ kết quả thứ hạng Blogger hoặc sử dụng công cụ này để hiển thị cho khách hàng về thứ hạng blog của bạn.

Công cụ này cũng báo cáo các vấn đề SEO để giúp bạn có những ý tưởng cải thiện blog.

Chỉ cần nhập URL blog của bạn vào ô bên dưới, sau đó nhấn nút Check.

SHARE YOUR RANK

Facebook Google+ Twitter Addthis

3 nhận xét: