Blog DX

Share template blogger GameVina chuẩn W3C, seo tốt

9 tháng 12, 2014


Template Blogger Wap Game này có gì mới?
- Được thiết kế phù hợp với những bạn Blogger về Game, Ứng Dụng, Thủ Thuật, Tiện Ích
- Template blogger chuẩn W3C, chuẩn Css hỗ trợ Seo
- Seo các thẻ h1, h2, h3 trên trang chủ và cả bài viết
- Chuẩn Seo title, des, key cho cả trang chủ và bài viết ( các bạn có thể chỉnh sửa theo ý mình)
- Phân trang không sử dụng javascript giúp tăng tốc độ load blogger
- Bài viết liên quan đơn giản.
- Sử dụng Breadcrumbs cho trang bài viết giúp SEO tốt hỗ trợ tìm kiếm trên google
- Nút tải đẹp cho blogger


Share bởi bloggerviets.com

2 nhận xét: