Blog DX

Hướng dẫn lấy mã Google Site Verification

18 tháng 6, 2015
Google Site Verification là một đoạn mã có trong Google Webmaster Tools giúp xác minh trang web của bạn.
Để lấy được đoạn mã này đầu tiên bạn truy cập: https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=vi
Ai chưa thêm trang web thì nhấn vào "Thêm thuộc tính" rồi điền địa chỉ trang web vào. Còn với những bạn đã thêm trang web rồi thì ấn vào trang web muốn lấy mã.

Tiếp theo, nhấn vào hình răng cưa phía trên bên phải ~> chọn Chi tiết xác minh


Tiếp tục chọn Xác minh bằng phương pháp khác


Tại cột Phương thức xác minh, tích chọn Thẻ HTML


Sao chép thẻ meta và dán vào bên dưới thẻ <head> của trang web.
Cuối cùng nhấp vào nút Xác minh.

Vậy là bạn đã lấy được mã Google Site Verification và cũng chính là xác minh chủ sở hữu của trang web.

2 nhận xét:

  1. Mình đã xác minh được rồi, cảm ơn bạn rất nhiều!

    Trả lờiXóa