Blog DX

Bài 11: Border

19 tháng 8, 2014
Border là một thành phần quan trọng trong một trang web. Nó thường được dùng trong trang trí, đóng khung cho một đối tượng cần nhấn mạnh, phân cách các đối tượng giúp trang web trông dễ nhìn hơn,…

1. Thuộc tính border-width
- Border-width là một thuộc tính CSS quy định độ rộng cho viền của một đối tượng web. Thuộc tính này có các giá trị: thin (mảnh), medium (vừa), thick (dày), hay là một giá trị đo cụ thể như pixels.

2. Thuộc tính border-color
- Border-color là thuộc tính CSS quy định màu viền cho một đối tượng web. Thuộc tính này nhận tất cả đơn vị màu CSS hỗ trợ.

3. Thuộc tính border-style
- Border-style là thuộc tính CSS quy định kiểu viền thể hiện của một đối tượng web. CSS cung cấp tất cả 8 kiểu viền tương ứng với 8 giá trị: dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset và outset. Ngoài ra, hai giá trị none hay hidden dùng để ẩn đường viền. Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy xem hình minh họa dưới đây (tất cả viền có màu vàng).


Ví dụ: định viền cho 3 thành phần h1, h2, p:

h1 {
         border-width:thin;
         border-color:#FF0000;
         border-style:solid
   }
h2 {
         border-width:thick;
         border-color:#CCC;
         border-style:dotted
   }
p {
       border-width:5px;
       border-color:#FF00FF;
       border-style:double
  }

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể dùng riêng các thuộc tính border-top, border-right, border-bottom hay border-left để chỉ định viền riêng cho các đối tượng. Ví dụ:
h1 {
        border-top-width:thin;
        border-top-color:#FF0000;
        border-top-style:solid;
        border-right-width:thick;
        border-right-color:#AFAFAF;
        border-right-style:dotted;
        border-bottom-width:2px;
        border-bottom-color:blue;
        border-bottom-style:double;
        border-left-width:5px;
        border-left-color:violet;
        border-left-style:groove
   }

*Thuộc tính border rút gọn :
Cấu trúc:
Border: <border-width> |<border-color> |<border-style>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét