Blog DX

AncMedia - Plugin Hỗ Trợ Play Videos

14 tháng 9, 2014
AncMedia là một sản phẩm được AnhN.C (Suzuki_aka) viết ra nhằm play video cho các web phim làm trên nền tảng blogger (blogspot)

Qua một thời gian sử dụng, mình đã tích góp được một số phiên bản hay của ancmedia và muốn chia sẻ cho mọi người cùng dùng .

I. AncMedia loại 1 - Bản miễn phí

Đây là bản ancmedia mình dùng nên hơi mang dấu ấn cá nhân vì đã qua chỉnh sửa nhiều lần

1, Hướng dẫn cài đặt

Vào Mẫu ~> Chỉnh sửa HTML
- Thêm đoạn code này vào trước thẻ ]]></b:skin>
.id {font-size:0px;display:none}
#list_tap ul{float:right;list-style:none;padding:7px 0;width:530px;padding-left:113px;text-algin:left;border-bottom:1px solid #c8c8c8;}
#list_tap ul li{float:left;text-algin:left;text-decoration:none;font:bold 11px Tahoma,Arial,sans-serif;margin:1px 2px;}
#list_tap ul li.sev{color:#cc6600;margin-left:-110px;}
#list_tap ul li.ep a.a_tap{color:#262626;border-radius: 3px;padding:2px 5px;}
#list_tap ul li.ep a.a_tap:hover{color:#c20c0c;}

Đây là đoạn code css của ancmedia nên bạn có thể chỉnh sửa tùy thuộc vào template mà bạn đang dùng, để dễ hiểu hơn trong phần cài đặt các bạn có thể tải 1 template phim có tích hợp sẵn ancmedia.

- Tìm <data:post.body/> thêm dưới:
<div id="anc_pl"/>
<div id="anc_tp"/>

- Sửa <data:post.body/> vừa tìm thành:
<div id="anc_data"><data:post.body/></div>

Nếu trong template có nhiều thẻ <data:post.body/> thì bạn cứ làm lần lượt với từng thẻ một đến khi nào thành công thì thôi, vì phải thêm đúng vào thẻ <data:post.body/> của phần post thì ancmedia mới chạy (nhớ là chỉ thêm code vào 1 thẻ chứ không phải tất cả)
- Tìm </body> thêm bên trên:
<script type='text/javascript'>
  //<![CDATA[
  var szk = {
    gk: {
      'width': '100%',
      'height': '480',
      'player': 'http://sv1.bay68.com/player.swf',
      'proxy': 'http://sv1.bay68.com/plugins/proxy.swf',
      'skin': '',
      'autoplay': 'true',
      'logo': '',
      'position': 'top-right',
      'margin': '15',
      'site': 'Abphim'
    },
    sv: {
      'list_sv': 'youtube.com,anc.yl,anc.mp4,anc.flv,drama.net/main/swf,vk.com,fan.e,fan.y,fan.i,fan.f,fan.p,anc.ps,fan.d,picasaweb.google.com,dailymotion.com,zing.vn,fan.z,docs.google.com,anc.doc,viki.com/player,clip.vn,telly.com,fshare.vn,firedrive.com/embed,nhaccuatui.com,vivo.vn,vidbull.com,4shared.com,videobb.com,videozer.com,zippyshare.com,novamov.com,cyworld.vn,twitvid.com,veoh.com,blip.tv,sendspace.com,speedyshare.com,rolo.vn,tunescoop.com,eyvx.com,banbe.net,truongxua.vn,videobam.com,mediafire.com,viddler.com,yucache.net,247drama.com,mp4upload.com,plus.google',
      'name_sv': 'Youtube,Gdata,MP4,FLV,Drama,Vk,English,You2,Fan2,Fan3,Picasa2,Picasa3,Daily2,Picasa,Daily,Zing,ZingVN,Docs,Docs2,Viki,ClipVN,Telly,Download,Firedrive,NCT,Vivo,vidbull,4shared,Videobb,Videozer,Zippyshare,Novamov,Cyworld,Twitvid,Veoh,Blip,Sendspace,Speedyshare,Rolo,Tunescoop,Eyvx,Banbe,Truongxua,Videobam,Mediafire,Viddler,Yucache,247drama,Mp4Upload,fan plus',
      'acolor': '#fff',
      'bgcolor': '#80B500',
      'svcolor': ''
    }
  };
  function setActive(){aObj=document.getElementById("list_tap").getElementsByTagName("a");for(i=0;i<aObj.length;i++){if(document.location.href.indexOf(aObj[i].href)>=0){aObj[i].className="active";}}}window.onload=setActive;
  //]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('N u=\'2v{6m{6l{6e{,{2Z{6d{C{6c{1d{1x{1l{1j{1g{P{3p{2o{2n{5Z{5Y{5P{2k{5O{5N{<J H="3d" 2k="5K:5F !5w;">{</J>{5s{3d{|{5q{{5p{;{0{a{b{c{d{e{f{g{h{i{k{l{m{n{o{p{q{r{s{5k{5j{5h{; 5g={6y{5e{={5d{5c{3e{.{<1H H="3n{" 1k="5b">+ 5a { <1H>{4Z{<1H 1k="4Y"><a 1k="4W" H="3D{" 2v="?p={-{" 4V="{ - {" >{</a></1H>{<3J H="3L{" > { <J 1k="2b"></J></3J>{<J H="4S"> { <J 1k="2b"></J></J><J 1k="2b"></J>{4O{4N{2t{4M{(^|&){=([^&]*)(&|$){4K{?{-0-1{4J{3L{3D{4I{2L{1Y{4H{3n{4G{4F{/v/{I://1F.F/{I://1p.1F.F/p/{I{/w/{4E?3m=1{1K://1P.X.F{1K://1o.X.F{4D{4C+/={4B{4A{4y+/={4x{" O="Z" 1d="{" 1x="{" 1O="1N={&1j.1D={&1g={&1t={&P.1M={4w=={&P.2n={" />{4v={&1M={4q{4p{" 1d="{4o=={" T="{?P=0&4n=1" 1d="\'.2Z("{"),t=[u[0],u[1],u[2],u[3],u[4],u[5],u[6],u[7],u[8],u[9],u[10],u[11],u[12],u[13],u[14],u[15],u[16],u[17],u[18],u[19],u[20],u[21],u[22],u[23],u[24],u[25],u[26],u[27],u[28],u[29],u[30],u[31],u[32],u[33],u[34],u[35],u[36],u[37],u[38],u[39],u[40],u[41],u[42],u[43],u[44],u[45],u[46],u[47],u[48],u[49],u[50],u[51],u[52],u[53],u[54],u[55],u[56],u[57],u[58],u[59],u[60],u[61],u[62],u[63],u[64],u[65],u[66],u[67],u[68],u[69],u[2y],u[2z],u[2A],u[2B],u[2C],u[2D],u[2E],u[2F],u[2G],u[2H],u[1Q],u[2J],u[2K],u[3M],u[2M],u[2N],u[1R],u[2P],u[1S],u[1T],u[1U],u[2T],u[1L],u[2V],u[2W],u[2X],u[2Y],u[1V],u[3a],u[4k],u[1W],u[1C],u[4i],u[3f],u[3g],u[4f],u[3i],u[3j],u[R],u[1c],u[3l],u[4e],u[4d],u[4c],u[4b],u[4a],u[3Z],u[3Y],u[3X],u[3W],u[3V],u[3U],u[3T],u[3S],u[3R],u[3Q],u[3P],u[3O],u[5f],u[3N]];L 3E(){L p(a){N b=t[30],c,e,d=t[30],g,j=t[30],f=0;a=a[t[26]](/[^A-3G-3H-9\\+\\/\\=]/g,t[30]);3I c=l[t[29]](a[t[R]](f++)),e=l[t[29]](a[t[R]](f++)),g=l[t[29]](a[t[R]](f++)),j=l[t[29]](a[t[R]](f++)),c=c<<2|e>>4,e=(e&15)<<4|g>>2,d=(g&3)<<6|j,b+=1f[t[1c]](c),64!=g&&(b+=1f[t[1c]](e)),64!=j&&(b+=1f[t[1c]](d));3K(f<a[t[31]]);S 1E(b)}L m(a){N b=t[30],c,e,d=t[30],g,j=t[30],f=0;a=a[t[26]](/[^A-3G-3H-9\\+\\/\\=]/g,t[30]);3I c=n[t[29]](a[t[R]](f++)),e=n[t[29]](a[t[R]](f++)),g=n[t[29]](a[t[R]](f++)),j=n[t[29]](a[t[R]](f++)),c=c<<2|e>>4,e=(e&15)<<4|g>>2,d=(g&3)<<6|j,b+=1f[t[1c]](c),64!=g&&(b+=1f[t[1c]](e)),64!=j&&(b+=1f[t[1c]](d));3K(f<a[t[31]]);S 1E(b)}N r=3C[t[1]][t[0]],q=K[t[3]][t[2]],k=[];1I=[0];C=K[t[7]][t[6]][t[5]](t[4]);2j=K[t[7]][t[8]][t[5]](t[4]);w=K[t[3]][t[9]];h=K[t[3]][t[10]];1l=K[t[3]][t[11]];1j=K[t[3]][t[12]];1g=K[t[3]][t[13]];P=K[t[3]][t[14]];1z=K[t[3]][t[15]];3y=K[t[3]][t[16]];3x=K[t[3]][t[17]];G[t[18]]=L(a,b,c){D(1a==b&&1a==c)S 1s[t[20]](a)[t[19]];1a!=b&&1a==c?1s[t[20]](a)[t[19]]=b:1s[t[20]](a)[t[21]][c]=b};G[t[22]]=L(){N a=G[t[18]](t[23]),b=t[24],c=t[25],a=a[t[26]](/\\[H\\]/B,b),a=a[t[26]](/\\[\\/H\\]/B,c),a=a[t[26]](/\\<H\\>/B,b),a=a[t[26]](/\\<\\/H\\>/B,c);G[t[18]](t[23],a);a=G[t[18]](t[27]);0>=a[t[29]](t[28])&&(a=t[30]+a+t[28]);S a};1r=G[t[22]]();3r=1r[t[5]](t[28])[t[31]];2d=L(a){S 1r[t[5]](t[28])[a][t[5]](t[32])[t[31]]};Y=L(a,b){S 1r[t[5]](t[28])[a][t[5]](t[32])[b]};3o=[t[33],t[34],t[35],t[36],t[37],t[38],t[39],t[40],t[41],t[42],t[43],t[44],t[45],t[46],t[47],t[48],t[49],t[50],t[51]];1q=t[30];1G=0;G[t[52]]=L(a,b,c){N e=3h 4g;e[t[54]](e[t[53]]()+c);b=4h(b)+(1a==c?t[4]:t[55]+e[t[56]]());1s[t[57]]=a+t[58]+b};G[t[59]]=L(a){N b,c,e,d=1s[t[57]][t[5]](t[32]);1b(b=0;b<d[t[31]];b++)D(c=d[b][t[60]](0,d[b][t[29]](t[58])),e=d[b][t[60]](d[b][t[29]](t[58])+1),c=c[t[26]](/^\\s+|\\s+$/g,t[4]),c==a)S 1E(e)};G[t[61]]=L(){1b(N a=0;a<2j[t[31]];a++){N b=2j[a][t[5]](t[62])[0];b==t[30]&&(b=q);k[a]=t[63]+a+t[64]+b+t[65]}1b(b=0;b<3r-1;b++)1b(N c=0;c<2d(b);c++){O=Y(b,0);1D=Y(b,c);O=2==2d(b)?Y(b,0):(Y(b+1,0),O+3o[c]);1b(a=0;a<C[t[31]]-1;a++){D(-1!=Y(0,1)[t[29]](C[a]))G[t[52]](t[66],a,4j);-1!=1D[t[29]](C[a])&&(C[a]&&(3b=t[67]+b+t[68]+a+t[69]+b+t[69]+c+t[2y]+O+t[2z]+q+t[2A]+O+t[2B]),k[a]+=3b)}}1b(a=0;a<C[t[31]]-1;a++)-1!=k[a][t[29]](q)&&(1q+=t[2C]+1G+t[2D]+k[a]+t[2E],1I[a]=1G.4l(),1G++);1q=t[2F]+1q+t[2G];G[t[18]](t[2H],1q);G[t[1Q]]()};G[t[1Q]]=L(){1f[t[2K]][t[2J]]=L(a){a=4m(t[3M]+a+t[2M]);a=G[t[60]](G[t[29]](t[1R])+1)[t[2N]](a);S 1a!=a?1E(a[2]):1a};U=r.2t(t[48]);1a==U&&(U=G[t[59]](t[66])+t[2P]);U=U[t[5]](t[69]);1J=U[0];1n=U[1];2p=U[2];N a=G[t[18]](t[1S]),b=G[t[18]](t[1T]+1I[1J]);G[t[18]](t[1T]+1I[1J],a);G[t[18]](t[1S],b);G[t[18]](t[1U]+1n,K[t[7]][t[2T]],t[1L]);G[t[18]](t[1U]+1n,K[t[7]][t[2V]],t[2W]);G[t[18]](t[2X]+1J,K[t[7]][t[2Y]],t[1L]);D(Y(1n,2p))G[t[1V]](Y(1n,2p));4r 3C[t[1]][t[0]]=r[t[5]](t[1R])[0]};G[t[1V]]=L(a){D(a[t[29]](C[0])!=-1){a=a[t[26]](/\\/4s\\?v=/B,t[3a]),a=a[t[26]](/\\&4t=4u/B,t[30]),E=d(a)[2]}D(a[t[29]](C[1])!=-1){a=a[t[26]](/V\\.3z/B,t[1W]),a=a[t[26]](/V\\.3z/B,\'//1p.1F.F/Q/4z?3v=\'),E=d(a)[1]}D(a[t[29]](C[2])!=-1){a=a[t[26]](/V\\.3u\\/I/B,t[1C]),a=a[t[26]](/V\\.3u/B,\'I:\'),E=d(a)[0]}D(a[t[29]](C[3])!=-1){a=a[t[26]](/V\\.3t\\/I/B,t[1C]),a=a[t[26]](/V\\.3t/B,\'I:\'),E=d(a)[0]}D(a[t[29]](C[4])!=-1){a=a[t[26]](/3s\\.3k\\/2S\\/1X/B,\'3s.3k/2S/1X\'),a=a[t[26]](/1A\\.1y/B,\'&\'),E=d(a)[6]}D(a[t[29]](C[5])!=-1){a=a[t[26]](/2x\\.F/B,\'2x.F\'),a=a[t[26]](/1A\\.1y/B,\'&\'),E=d(a)[3]}D(a[t[29]](C[6])!=-1){a=a[t[26]](/W\\.e\\/I/B,t[1C]),a=a[t[26]](/W\\.e/B,\'I:/\'),E=d(a)[3]}D(a[t[29]](C[7])!=-1){a=a[t[26]](/W\\.y/B,\'I://1p.1F.F/v\'),E=d(a)[2]}D(a[t[29]](C[8])!=-1){a=a[t[26]](/W\\.i/B,\'I:/\'),a=a[t[26]](/1A\\.1y/B,\'&\'),E=d(a)[3]}D(a[t[29]](C[9])!=-1){a=a[t[26]](/W\\.f/B,\'I:/\'),E=d(a)[3]}D(a[t[29]](C[10])!=-1){a=a[t[26]](/W\\.p/B,\'1K://1o.X.F\'),E=d(a)[0]}D(a[t[29]](C[11])!=-1){a=a[t[26]](/V\\.4L/B,\'1K://1o.X.F\'),E=d(a)[0]}D(a[t[29]](C[12])!=-1){a=a[t[26]](/W\\.d/B,\'I://1p.1Z.F\'),E=d(a)[0]}D(a[t[29]](C[13])!=-1){a=a[t[26]](/1o.X\\.F/B,\'1o.X.F\'),a=a[t[26]](/1A\\.1y/B,\'&\'),E=d(a)[0]}D(a[t[29]](C[14])!=-1){a=a[t[26]](/1Z\\.F/B,\'1Z.F\'),E=d(a)[0]}D(a[t[29]](C[15])!=-1){a=a[t[26]](/2a\\.1h/B,\'2a.1h\'),E=d(a)[0]}D(a[t[29]](C[16])!=-1){a=a[t[26]](/W\\.z/B,\'I://4P.2a.1h/Q/4Q\'),E=d(a)[3]}D(a[t[29]](C[17])!=-1){a=a[t[26]](/1P.X\\.F/B,\'1P.X.F\'),E=d(a)[3]}D(a[t[29]](C[18])!=-1){a=a[t[26]](/V\\.4R/B,t[3g]),E=d(a)[3]}D(a[t[29]](C[19])!=-1){a=a[t[26]](/2q\\.F\\/1l/B,\'2q.F/1l\'),E=d(a)[3]}D(a[t[29]](C[20])!=-1){a=a[t[26]](/I:\\/\\/[\\4T|\\Q]*,/B,\'I://4U.1h/Q/\'),E=d(a)[3]}D(a[t[29]](C[21])!=-1){a=a[t[26]](/3F\\.F/B,\'3F.F\'),E=d(a)[5]}D(a[t[29]](C[22])!=-1){a=a[t[26]](/3B\\.1h/B,\'3B.1h\'),E=d(a)[0]}D(a[t[29]](C[23])!=-1){a=a[t[26]](/4X\\?3m\\=1/B,t[3f]),E=d(a)[3]}D(a[t[29]](C[24])!=-1){a=a[t[26]](/3A\\.F\\/Q/B,\'3A.F/Q\'),E=d(a)[3]}D(a[t[29]](C[25])!=-1){a=a[t[26]](/3w\\.F/B,\'3w.F\'),E=d(a)[7]}1b(N b=26;b<C[t[31]];b++){D(-1!=a[t[29]](C[b])){E=d(a)[0]}}G[t[18]](t[3i],E)};N l=t[3j],n=t[3l],1m=\'2c="2e/x-2f-2g" 2h="1i" 5i="2i" 1d=\'+w+\' 1x=\'+h+\'\',d=L(a){S E=[\'<2I 2c="2e/x-2f-2g" 1r="\'+1l+\'" 1d="1W%" 1x="5l" 1Y="#5m" H="Z" O="5n" 5o="0"><1u O="2h" 1v="1i"><1u O="2s" 1v="2i"><1u O="5r" 1v="1i"><1u O="2r" 1v="5t"><1u O="1O" 1v="H=Z&5u=3v&1t=1i&1g=\'+1g+\'&1N=I://1N.5v.F/5/1e/1e.1X,\'+1j+\'&1e.2L=#5x&1e.5y=5z,5A-5B&1e.5C=5D&1e.5E=20&1e.3q=5G&1j.1D=\'+a+\'&1j.3q=5H&5I.2o=5J&1w;P.1M=\'+P+\'&1w;P.5L=5M&1w;P.2o=\'+3y+\'&1w;P.2n=\'+3x+\'&1w;1g=\'+1g+\'"></2I>\',\'<Q 2c="2e/x-2f-2g" 2h="1i" 2s="2i" H="Z" 1B="0" T=\'+a+\' 1t=\'+1z+\' 2R="2O" \'+1m+\'/>\',\'<Q H="Z" T="\'+a+\'?5Q=1&5R=3&5S=5T&5U=0&3p=1&5V=0&5W=3&5X=1" 1t="\'+1z+\'" \'+1m+\' 2R="2O"/>\',\'<2l H="Z" 2m="1z" 1B="0" T=\'+a+\' \'+1m+\'/>\',\'<J H="6a"><2l H="6b" 2u="0" 3c="0" 2m="2U" 1B="0" T=\'+a+\'/></J></J>\',\'<J H="6f"><J H="6g"><2l H="1l" 1d="6h" 1x="6i" 2k="6j:6k" 2u="0" 3c="0" 2m="2U" 1B="0" T=\'+a+\' /></J></J>\',\'<Q H="Z" T=\'+a+\' 2Q="2w" 1Y="#6n" O="6o" 6p="6q" \'+1m+\' 6r="I://1p.6s.F/6t/6u" />\',\'<Q H="Z" T=\'+a+\' 1O="6v=6w&1t=1i" 2Q="2w" 2r="6x" \'+1m+\' />\']}}N M=3h 3E;M.3e();',62,407,'|||||||||||||||||||||||||||||_0xff87|_0x1ed7|||||||gi|sv|if|obj|com|this|id|http|div|szk|function||var|name|logo|embed|108|return|src|part_Url|anc|fan|google|d_spk|playerayer|||||||||||null|for|109|width|captions|String|skin|vn|true|proxy|class|player|_em|pepisode|picasaweb|www|svt|data|document|autostart|param|value|amp|height|va|auto|noi|frameborder|101|link|unescape|youtube|svx|li|server_i|pserver|https|92|file|plugins|flashvars|docs|80|86|88|89|90|97|100|swf|bgcolor|dailymotion|||||||||||zing|clear|type|l_spk|application|shockwave|flash|allowfullscreen|always|tensv|style|iframe|scrolling|margin|position|pelink|viki|wmode|allowscriptaccess|GetPart|marginheight|href|high|vk|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|object|81|82|color|84|85|internal|87|quality|allownetworking|main|91|no|93|94|95|96|split|||||||||||98|data_out|marginwidth|b_data|Play|103|104|new|106|107|net|110|pli|sev_|pc|autoplay|pluginmode|l_spi|drama|flv|mp4|list|nhaccuatui|marg|posi|yl|firedrive|fshare|window|ep_|ancMedia|telly|Za|z0|do|ul|while|server_|83|129|127|126|125|124|123|122|121|120|119|118|117|116|||||||||||115|114|113|112|111|105|Date|escape|102|365|99|toString|RegExp|autoPlay|KBMtgmRtcj28xWZyYW1tIB7hgWU3IptDUE0iIHM0eWatKSJlYAJmxW26NCFkgAGvcmRhgmQ5d4tpdBb6MDY2cHbhxW1wg9J0YW70O4htxWdodDo4NHG2IWtlcB3ydBFudDlig9JpZAI6NHG2IWtlcB3ydBFudDlpxAMwgBF7OnJsg4MrIWtlcB3ydBFudCIbZmJhgWVig9JpZAI3IjXiIHMyYz0ixHR0cDovT4Fpcy7iYAp4OC7jg40vNjXaNi8aNS3hZHNlcBwlMLXweDbwTnh0gWwiKjwvxWZyYW1tKjwvY4VudBVyKjakZmJhgWUbdHtwZL0iYAGwgBtjYARkg42veC1zxB3jx9dhdnUlZnahc4biIBFsgB39ZmVsgHMjcnVtgj0idHJ1ZSIbYWasg9dLY9JkcHRGY4Mtc9N3InFsd4F7cyIbxWQ3ImGsYAttcnF7ZAIiIBZyYW1tYn3yZBVyKSIwIiGhdARvc9RhcmQ3Ib|N21wSBWsfBJtTV5khV5pNYDqfqWte2lwgj0sJqazNUSnU1SOJpJlgF0vJqC1fB9vgBC5NYDqe2awf3PlTUJjhF0vJql2U2uwTVRceB9zhVP5NYQiIBCzgB93gqW0f29th2lxSs0ihV50SUJxTVviIBC1fB9sfBCtfF0i|JpP0eqWagVWtNVa0fAH6Lt9sQjIxT3RzLpSsg2u1fBlwgpQxfq4wT3RzL3SnSBWwLtSjg250eq9zTqCtLpGwe2l0hV9xNVJwfARwgZSjg250eq9zTqCtLqlkgBWohVRlNURtfVXqTqCjh2PwgB9tNYG4QFHvQFHvJqCyeFyqeq9xfBPwgB9tNYG4M0PFM0PFJqCyeFyzhVfofBPwgB9tNYG4PYX3PsItIiG3hVR0hF0i|else|watch|feature|related|KBMtgmRtcj28xWZyYW1tIB7hgWU3IptDUE0iIHM0eWatKSJlYAJmxW26NCFkgAGvcmRhgmQ5d4tpdBb6MDY2cHbhxW1wg9J0YW70O4htxWdodDo4NHG2IWtlcB3ydBFudDlig9JpZAI6NHG2IWtlcB3ydBFudDlpxAMwgBF7OnJsg4MrIWtlcB3ydBFudCIbZmJhgWVig9JpZAI3IjXiIHMyYz0ixHR0cDovT4Fpcy7iYAp4OC7jg40vNjXaNi8aNS3hZHNlcBwlMLXweDbwTnh0gWwiKjwvxWZyYW1tKjwvY4VudBVyKjatgWJtZCG0eAGtKSJhcHGsxWMhdBtvgi32TAMog4Mrd4F4ZS1ngBFzxCIbYWasg9dndWasc4MyZWVuKSJ0cmVtIiGhgBavd1MjcntwdEFjY4Vzcz0iYWa9YAtzIiGkZD0icBaheWVyYAttciIbZmJhgWVig9JpZAI3IjXiIHMyYz0ixHR0cDovT41tZ4FndW2udn2vY43lgW3uT9GsYAttci3wgBF7ZAIuc9dnIiGngBFzxHZhcmN3InF1dB3zdBFydD0|JnavZ48uxBtpZL1nYWazZSZsg4dvTmGvc4t0xW3uKQ|NBPlgpRlej48hVStTV1lIB5agVX9IklFXD0iIAP0dVulNZJyTUJphV46QECngUGwepRagpM7f2lkfBb6PFT4eAbahV1vg3J0TV50O2alhVfofFo2QAG4IVlyeB9tfBCxfFyig3JkSUI6QAG4IVlyeB9tfBCxfFykhUPvgBC5OqJzg2PrIVlyeB9tfBCxfEIbSpJagVWig3JkSUI9IjHiIAPtTs0ihAR0eFowL2Cket5iTUk2OE5jg20wQjHuQi8uQZ9aSAQyeBvyPYHvdFbvLqa0gVviNjvwhVStTV1lNjvwT2WxfBWtNjulgVJlSEG0dUGlNZJaeAGzhVPafBlwgi94LUPog2Prf2C2SZ1qgBCshEIbTVuzg3fqfVuze2PtSVWxNZJ0epWlIiGagBuwf1PjeqlvfDCjT2Wses0iTVu3TUlsIiGnSF0ieBuadVWtTUlleiIbSpJagVWig3JkSUI9IjHiIAPtTs0i|HGEFDCBAIJKLQPONMRZYXWVUTShgefdcbaijklqponmrzyxwvuts0123456789|videoseries|fromCharCode|charAt|XGCDEFBHIJPTNMOKQRSLUVWAYZxgcdefbhijptnmokqrsluvwayz0149276583|anc_pl|preview|load|svcolor|background|acolor|server_0|match|ps|prototype|getUrl|anc_tp|tv|video|doc|list_tap|EMBED|clip|title|a_tap|edit|ep|_ancServer|||||||||||Server|sev|substr|getCookie|cookie|128|expires|setDate|allowScriptAccess|getDate|setCookie|480px|000000|flashplayer|tabindex|length|indexOf|seamlesstabbing|replace|opaque|repeat|longtailvideo|important|FFF117|fontFamily|Arian|sans|serif|fontWeight|bold|fontSize|none|HYBRID|FLASH|controlbar|bottom|display|hide|false|anc_data|read|getElementById|modestbranding|version|hl|vi_VN|rel|showsearch|iv_load_policy|hideInfos|innerHTML|fu|||||||||||vtrong|vf|name_sv|list_sv|gk|playdxoan|playtrong|1138|700|float|left|site|location|ffffff|externalInterface|align|middle|pluginspage|macromedia|go|getflashplayer|target|blank|transparent|toUTCString'.split('|'),0,{}))
//]]></script>

*Đối với code javascript phần phóng to(nhỏ), tắt(mở) đèn của khung video thì các bạn nhớ id của khung play video này là id="playerayer" , thay vào cho đúng nha.

2, Tác dụng của các thẻ

+ <div id="anc_pl"/> : vị trí hiện khung xem phim
+ <div id="anc_tp"/> : vị trí hiện khung server phim
+ <div id="anc_data"> : get link phim từ bài viết

+ 'width': '100%', 'height': '480': kích thước khung player
+ 'player': 'http://player.xixam.com/player.swf', 'proxy': 'http://player.xixam.com/plugins9/proxy.swf' : player và proxy để chạy video ( đây là player và proxy dùng ké của trang khác, các bạn có thể thay đổi đường link này nếu video bỗng dưng không chạy hay player và proxy trên die )
+ 'skin': skin của khung video
+ 'autoplay': 'true' : tự động chạy video khi xem, (nếu thay true = false : không tự động chạy video)
+ 'logo': '...' : thay ... bằng đường link ảnh (logo) mà bạn muốn hiện khi xem video
+ 'position': 'top-right' : vị trí hiện logo ( top-right: phía trên bên phải)
+ 'site': 'Abphim' : chữ hiện ra khi rê chuột vào tập phim ( ở đây sẽ hiện Abphim)

+ 'acolor': '#fff' : màu chữ của tập phim khi active
+ 'bgcolor': '#80B500' : màu background của tập phim khi active
+ 'svcolor': '' : màu server khi active

3, Hướng dẫn post phim

Link phim được đặt trong thẻ [id]...[/id] hoặc <id>...</id>
Tên phim với link được ngăn cách bằng dấu ;
Các tập phim được đóng kết thúc bằng dấu |

- Kiểu post chỉ có 1 link:
[id]1;https://www.youtube.com/watch?v=rYEDA3JcQqw|[/id]

- Kiểu post 2 link cùng server:
[id]1;https://www.youtube.com/watch?v=rYEDA3JcQqw|2;https://www.youtube.com/watch?v=Ri7-vnrJD3k|[/id]

- Kiểu post nhiều server:
[id]1;https://www.youtube.com/watch?v=rYEDA3JcQqw|2;http://www.youtube.com/watch?v=WA4iX5D9Z64|1;http://tv.zing.vn/video/Mom-Season-1-Tap-1-Pilot/IWZAW0ZE.html|[/id]

- Kiểu post 1 tập có nhiều phần a,b,c,d,..:
[id]1;https://www.youtube.com/watch?v=rYEDA3JcQqw;https://www.youtube.com/watch?v=Ri7-vnrJD3k|[/id]

4, Lựa chọn link các server

- Youtube Embed: http://www.youtube.com/watch?v=fwK7ggA3-bU
- Youtube (Server 2): fan.y/fwK7ggA3-bU
- Youtube Playlist (Gdata): anc.yl/6C24A80B14F5B613
                                 hoặc anc.ylPL6C24A80B14F5B613

- MP4: anc.mp4/http://domain.com/id.mp4
   hoặc anc.mp4//domain.com/id.mp4
- FLV: anc.flv/http://domain.com/id.flv
   hoặc anc.flv//domain.com/id.flv

- Clip.vn: http://clip.vn/embed/2DA7

- Docs: https://docs.google.com/file/d/0By6LbLFEKWg3T3VoTkFHN2ZpbEE/preview
- Docs (Server 2): anc.doc/file/d/0By6LbLFEKWg3T3VoTkFHN2ZpbEE/preview

- Picasa: https://picasaweb.google.com/lh/photo/oLb1wikeW75BUCYthty5JGdsRkDU9D-GZvm2P4XELMM
-------------Picasa: Nếu có & thì thay thành noi.va------------
- Picasa (Server 2): fan.p/lh/photo/oLb1wikeW75BUCYthty5JGdsRkDU9D-GZvm2P4XELMM
- Picasa (Server 3): anc.ps/lh/photo/oLb1wikeW75BUCYthty5JGdsRkDU9D-GZvm2P4XELMM

- Daily: http://www.dailymotion.com/video/xqmkhw_gia-dinh-la-s%E1%BB%91-1-ph%E1%BA%A7n-2-t%E1%BA%ADp-1-tvm-l%E1%BB%93ng-ti%E1%BA%BFng_shortfilms
    hoặc http://www.dailymotion.com/video/xqmkhw
    hoặc http://www.dailymotion.com/embed/video/xqmkhw
- Daily (Server 2): fan.d/video/xqmkhw_gia-dinh-la-s%E1%BB%91-1-ph%E1%BA%A7n-2-t%E1%BA%ADp-1-tvm-l%E1%BB%93ng-ti%E1%BA%BFng_shortfilms
                  hoặc fan.d/video/xqmkhw
                  hoặc fan.d/embed/video/xqmkhw

- Zing : http://tv.zing.vn/video/Mom-Season-1-Tap-1-Pilot/IWZAW0ZE.html
   hoặc http://tv.zing.vn/embed/video/IWZAW0ZE
- ZingVN (Server 2) : fan.z/IWZAW0ZE

- NCT (nhaccuatui) : http://www.nhaccuatui.com/video/xem-clip/JO08DdeaSIXUP

- Fan (Server để embed từ các trang cho embed video)
fan.e (english) : fan.e/embed.movshare.net/embed.php?v=f3d15c94579be
fan.i : fan.i/embed.videoweed.es/embed.php?v=8fdbbcab5e86b
-------------fan.i: Nếu có & thì thay thành noi.va-------------
fan.f : fan.f/embed.videoweed.es/embed.php?v=70069400788fc

- Firedrive (embed video từ firedrive.com) : http://www.firedrive.com/embed/B57D8E9CE7A1B895

- Drama (drama.net) :
+ Link view-source: http://www.drama.net/main/swf/drama-10.swf?media=http%3A%2F%2F80.243.177.226%2Fdrama%2FEmergency.Couple.E01.140124.HDTV.XViD-iPOP_Drama_Part_1.mp4%3Fst%3Dbey3r2W1ISH_TcVR4ZFHug%26e%3D1416727001&nextpart=http://www.drama.net/emergency-couple-episode-1/part2&subtitle=http://www.drama.net/main/img/content/emergency-couple/subtitle/7412.srt&extension=srt
+ Link post: http://www.drama.net/main/swf/drama-10.swf?media=http%3A%2F%2F80.243.177.226%2Fdrama%2FEmergency.Couple.E01.140124.HDTV.XViD-iPOP_Drama_Part_1.mp4%3Fst%3Dbey3r2W1ISH_TcVR4ZFHug%26e%3D1416727001noi.vanextpart=http://www.drama.net/emergency-couple-episode-1/part2noi.vasubtitle=http://www.drama.net/main/img/content/emergency-couple/subtitle/7412.srtnoi.vaextension=srt
-------------Thay & thành noi.va-------------

- Viki (viki.com) : http://www.viki.com/player/44699v

- Vk (vk.com) :
+ Link iframe: http://vk.com/video_ext.php?oid=273341121&id=170533579&hash=eb513ff629026564&hd=1
+ Link post: http://vk.com/video_ext.php?oid=273341121noi.vaid=170533579noi.vahash=eb513ff629026564noi.vahd=1
-------------Thay & thành noi.va-------------

II. AncMedia loại 2 - Bản miễn phí

1, Hướng dẫn cài đặt

Vào Mẫu ~> Chỉnh sửa HTML
- Thêm đoạn code này vào trước thẻ ]]></b:skin>
.id {font-size:1px;display:none}
#list_tap{float:center;text-align:justify;padding:5px;z-index: 0;position: relative;}
#list_tap ul{float:left;list-style:none;border-bottom:1px solid #333;padding:0px 0 3px 0px;width:100%;margin: 7px 0;}
#list_tap ul li{float: left;text-decoration: none;font: bold 11px Tahoma,Arial,sans-serif;margin: 3px 2px;padding: 3px;}
#list_tap ul li.sev{color:#007EC5;width: 100%;background: none;border: none;box-shadow: none;margin-top: -10px;}
#list_tap ul a{color:#A3A3A3;padding:2px 3px;font-family: inherit;}
#list_tap ul a:hover{color: #000000;background: #FFFFFF;}
#list_tap ul a:visited{color:#AC4A4A;}
#list_tap ul a.active{color: #000000;background: #FFFFFF;}
#anc_tp{float:center;width:97%;background:#E0E0E0;border:1px solid #ccc;border-radius:3px 5px;font:bold 12px Tahoma;line-height:24px;color:#c20c0c;overflow:hidden;margin:5px 0;padding:3px 5px 3px 10px}
#anc_tp span{color:RED}
#anc_dx{font:bold 12px Tahoma;color:#66C00C;padding:6px 0 3px 10px}
#anc_dx span{color:#8C8C8C}
#vngoai {margin: auto;width:625px; overflow:hidden; height:410px; color:Black; position:relative;}
#vtrong {position: absolute; left: -100px;top: -175px; width: 860px; height: 730px; border: 0px solid black;}
#vf {float:left; width: 1138px; height:700px;}
#drama{width:100%;height:420px;border: 0px;background: #000;}
#playphimsoc {width:100%;overflow:hidden;height:400px;color:Black;position:relative;margin: auto;}
#playtrong {position: absolute;left: -233px;top: -110px;width: 860px;height: 730px;border: 0px solid black;}
#splay {width:100%;height:420px;border: 0px;background: #000;}

- Tìm <data:post.body/> thêm dưới:
<div id="anc_pl"/>
<div id="anc_tp"/>

- Sửa <data:post.body/> vừa tìm thành:
<div id="anc_data"><data:post.body/></div>

Nếu trong template có nhiều thẻ <data:post.body/> thì bạn cứ làm lần lượt với từng thẻ một đến khi nào thành công thì thôi, vì phải thêm đúng vào thẻ <data:post.body/> của phần post thì ancmedia mới chạy (nhớ là chỉ thêm code vào 1 thẻ chứ không phải tất cả)
- anc_dx là hiển thị tập đang xem(thêm hay không đều được), thường thì sẽ đặt cùng hàng với tắt(mở) đèn hay to(nhỏ) khung video
<div id="anc_dx"/>

- Tìm </body> thêm bên trên:
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var phimsocplay1 = "http://sv1.bay68.com/player.swf";
var phimsocproxy1 = "http://plugins.longtailvideo.com/5/captions/captions.swf,http://sv1.bay68.com/plugins/proxy.swf";
var phimsocskin = "http://movie.vndailys.com/template/player/skin/alien.xml";
var sizemobile = "&w=100%&h=100%&width=100%&height=100%";
var onmobile = "";
var chonsv = "6";
var chonsvcl = "1";
var chondl = "0";
var tuchay = "true";
var severl = 'youtube.com,phimsoc.y,phimsoc.z,zing.vn,clip.vn,picasaweb.google.com,phimsoc.p,phimsoc.s,anc.mp4,dailymotion.com,docs.google.com,anc.yl,phimsoc.f,phimsoc.net,phimsoc.e,tudou.com,yucache.net,mp4upload.com,nhaccuatui.com,drama.net/main/swf,viki.com/player,vk.com';
var severt = 'Youtube,You2,HD,Zing,Clip,Picasa,Pica2,SUB,MP4,Daily,Docs,Gdata,PS,PS1,PS2,Tudou,Yucache,Mp4Upload,NCT,Drama,Viki,VK';
var szk = {
  id: {
    home: "Phim",
    link: "anc_data",
    player: "anc_pl",
    dx: "anc_dx",
    sv: "anc_tp",
    logo: ""
  }
}, s = document.createElement("script");
s.id = szk.id.home;
var $_ = function (_0xb2fdx2) {
  return document['getElementById'](_0xb2fdx2);
};
String['prototype']['GetPart'] = function (_0xb2fdx3) {
  var _0xb2fdx4 = new RegExp('(^|&)' + _0xb2fdx3 + '=([^&]*)(&|$)');
  var _0xb2fdx5 = this['substr'](this['indexOf']('?') + 1)['match'](_0xb2fdx4);
  if (_0xb2fdx5 != null) {
    return unescape(_0xb2fdx5[2]);
  };
  return null;
};

function ANCMedia() {
  _lg = szk['id']['logo'];
  dl = szk['id']['link'];
  pl = szk['id']['player'];
  tp = szk['id']['sv'];
  playing = szk['id']['dx'];
  home = szk['id']['home'];

  function _0xb2fdx7() {
    m_data = $_(dl)['innerHTML'];
    r_left = '<div id="r_data" style="display:none !important;" title="Data here !">';
    r_right = '</div>';
    m_data = m_data['replace'](/\<id\>/gi, r_left);
    m_data = m_data['replace'](/\<\/id\>/gi, r_right);
    m_data = m_data['replace'](/\[id\]/gi, r_left);
    m_data = m_data['replace'](/\[\/id\]/gi, r_right);
    $_(dl)['innerHTML'] = m_data;
    m_data = $_('r_data')['innerHTML'];
    return m_data;
  };
  data = _0xb2fdx7();
  l_spi = data['split']('|')['length'];
  l_spk = function (_0xb2fdx2) {
    return data['split']('|')[_0xb2fdx2]['split'](';')['length'];
  };
  d_spi = function (_0xb2fdx2) {
    return data['split']('|')[_0xb2fdx2];
  };
  d_spk = function (_0xb2fdx2, _0xb2fdx8) {
    return data['split']('|')[_0xb2fdx2]['split'](';')[_0xb2fdx8];
  };
  part = new Array();
  pc = ['0', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's'];
  ab = '';
  part_ep = '';
  data_out = '';
  svl = severl;
  svt = severt;
  sv = svl['split'](',');
  ten_sv = svt['split'](',');
  this['Play'] = function () {
    for (var _0xb2fdx9 = 0; _0xb2fdx9 < ten_sv['length']; _0xb2fdx9++) {
      var _0xb2fdxa = ten_sv[_0xb2fdx9]['split']('.')[0];
      if (_0xb2fdxa == '') {
        _0xb2fdxa = home;
      };
      part[_0xb2fdx9] = '<li class="sev">+Server ' + _0xb2fdxa + ':</li>';
    };
    for (var _0xb2fdxb = 0; _0xb2fdxb < l_spi; _0xb2fdxb++) {
      name_ep = d_spk(_0xb2fdxb, 0);
      for (var _0xb2fdxc = 0; _0xb2fdxc < l_spk(_0xb2fdxb); _0xb2fdxc++) {
        link_ep = d_spk(_0xb2fdxb, _0xb2fdxc);
        number_ep = Number(d_spk(_0xb2fdxb, 0));
        number_epp = '';
        if (_0xb2fdxb > 0) {
          number_epp = Number(d_spk((_0xb2fdxb - 1), 0));
        };
        if (l_spk(_0xb2fdxb) == 2) {
          ab = '';
          part_ep = '';
        } else {
          ab = pc[_0xb2fdxc];
          part_ep = '-' + _0xb2fdxc;
        };
        (number_ep) ? name_eppart = name_ep + ab : name_eppart = name_ep + part_ep;
        if (d_spk(_0xb2fdxb, _0xb2fdxc) != '') {
          for (var _0xb2fdx9 = 0; _0xb2fdx9 < sv['length']; _0xb2fdx9++) {
            (d_spk(_0xb2fdxb, _0xb2fdxc)['indexOf'](sv[_0xb2fdx9]) != -1) ? part[_0xb2fdx9] += '<li><a class="a_tap" rel="' + home + ':' + name_eppart + '" title="' + name_eppart + '-Phim" href="?p=' + _0xb2fdxb + '/' + _0xb2fdxc + '/' + name_eppart['replace'](/ /gi, '_') + '' + onmobile + '">&nbsp;' + name_eppart + '&nbsp;</a></li><!--ANCMedia Part-->' : false;
          };
        };
      };
    };
    data_out += '<div id="list_tap">';
    if (l_spi >= 2) {
      for (var _0xb2fdx9 = 0; _0xb2fdx9 < sv['length']; _0xb2fdx9++) {
        (part[_0xb2fdx9]['indexOf']('ANCMedia') != -1) ? data_out += '<ul id=\'' + _0xb2fdx9 + '\'>' + part[_0xb2fdx9] + '<div style=\'clear:both;\' ></div></ul>' : false;
      };
    } else {
      data_out += '<ul><li class="sev">+Server Home:</li>' + '<li class="ep"><a class="a_tap" rel="' + home + ': Xem Full" title="PhimSoc.Net-Xem Full" href="javascript:M.Load(\'' + data + '\',\'Full_time\');">Xem Full</a></li></ul>';
    };
    data_out += '<div class="clear" /></div>';
    $_(tp)['innerHTML'] = data_out;
  };
  this['Load'] = function (_0xb2fdx2, _0xb2fdx8) {
    obj = '';
    name_ep = '';
    if (_0xb2fdx2['indexOf'](sv[0]) != -1) {
      _0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/\/watch\?v=/gi, '/v/');
      _0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/\&feature=related/gi, '');
      obj = DBOj(_0xb2fdx2)[3];
    };
    if (_0xb2fdx2['indexOf'](sv[1]) != -1) {
      _0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/phimsoc\.y/gi, 'http://www.youtube.com/v');
      _0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/\&feature=related/gi, '');
      obj = DBOj(_0xb2fdx2)[3];
    };
    if (_0xb2fdx2['indexOf'](sv[2]) != -1) {
      _0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/phimsoc\.z/gi, 'http://tv.zing.vn/embed/video');
      obj = DBOj(_0xb2fdx2)[chonsv];
    };
    if (_0xb2fdx2['indexOf'](sv[3]) != -1) {
      _0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/zing\.vn/gi, 'zing.vn');
      obj = DBOj(_0xb2fdx2)[0];
    };
    if (_0xb2fdx2['indexOf'](sv[4]) != -1) {
      _0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/http:\/\/[\EMBED|\embed]*,/gi, 'http://clip.vn/embed/');
      obj = DBOj(_0xb2fdx2)[chonsvcl];
    };
    if (_0xb2fdx2['indexOf'](sv[5]) != -1) {
      _0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/noi\.va/gi, '&');
      obj = DBOj(_0xb2fdx2)[0];
    };
    if (_0xb2fdx2['indexOf'](sv[6]) != -1) {
      _0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/phimsoc\.p/gi, 'https://picasaweb.google.com');
      _0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/noi\.va/gi, '&');
      obj = DBOj(_0xb2fdx2)[0];
    };
    if (_0xb2fdx2['indexOf'](sv[7]) != -1) {
     _0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/phimsoc\.s/gi, 'http:/');
      _0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/noi\.va/gi, '&');
      obj = DBOj(_0xb2fdx2)[4];
    };
    if (_0xb2fdx2['indexOf'](sv[8]) != -1) {
      _0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/anc\.mp4/gi, 'http:');
     _0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/noi\.va/gi, '&');
      obj = DBOj(_0xb2fdx2)[5];
    };
    if (_0xb2fdx2['indexOf'](sv[9]) != -1) {
      _0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/dailymotion\.com/gi, 'dailymotion.com');
      obj = DBOj(_0xb2fdx2)[chondl];
    };
    if (_0xb2fdx2['indexOf'](sv[10]) != -1) {
      _0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/docs.google\.com/gi, 'docs.google.com');
      obj = DBOj(_0xb2fdx2)[1];
    };
    if (_0xb2fdx2['indexOf'](sv[11]) != -1) {
      _0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/anc\.yl/gi, '//www.youtube.com/embed/videoseries?list=');
      obj = DBOj(_0xb2fdx2)[1];
    };
    if (_0xb2fdx2['indexOf'](sv[12]) != -1) {
      _0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/phimsoc\.f/gi, 'http:/');
      obj = DBOj(_0xb2fdx2)[1];
    };
    if (_0xb2fdx2['indexOf'](sv[13]) != -1) {
      _0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/phimsoc\.net/gi, 'http:/');
     _0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/noi\.va/gi, '&');
      obj = DBOj(_0xb2fdx2)[5];
    };
    if (_0xb2fdx2['indexOf'](sv[14]) != -1) {
     _0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/phimsoc\.e/gi, 'http:/');
      obj = DBOj(_0xb2fdx2)[1];
    };
    if (_0xb2fdx2['indexOf'](sv[15]) != -1) {
      _0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/tudou\.com/gi, 'tudou.com');
      obj = DBOj(_0xb2fdx2)[1];
    };
    if (_0xb2fdx2['indexOf'](sv[16]) != -1) {
      _0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/yucache\.net/gi, 'yucache.net');
      obj = DBOj(_0xb2fdx2)[5];
    };
    if (_0xb2fdx2['indexOf'](sv[17]) != -1) {
      _0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/mp4upload\.com/gi, 'mp4upload.com');
      obj = DBOj(_0xb2fdx2)[2];
    };
    if (_0xb2fdx2['indexOf'](sv[18]) != -1) {
      _0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/nhaccuatui\.com/gi, 'nhaccuatui.com');
      obj = DBOj(_0xb2fdx2)[2];
    };
    if (_0xb2fdx2['indexOf'](sv[19]) != -1) {
      _0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/drama\.net\/main\/swf/gi, 'drama.net/main/swf');
     _0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/noi\.va/gi, '&');
      obj = DBOj(_0xb2fdx2)[2];
    };
    if (_0xb2fdx2['indexOf'](sv[20]) != -1) {
      _0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/viki\.com\/player/gi, 'viki.com/player');
      obj = DBOj(_0xb2fdx2)[1];
    };
    if (_0xb2fdx2['indexOf'](sv[21]) != -1) {
      _0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/vk\.com/gi, 'vk.com');
     _0xb2fdx2 = _0xb2fdx2['replace'](/noi\.va/gi, '&');
      obj = DBOj(_0xb2fdx2)[1];
    };
    for (var _0xb2fdxd = 22; _0xb2fdxd < sv['length']; _0xb2fdxd++) {
      if (_0xb2fdx2['indexOf'](sv[_0xb2fdxd]) != -1) {
        obj = DBOj(_0xb2fdx2)[0];
      };
    };
    if (Number(_0xb2fdx8)) {
      name_ep = '<span>\►</span> ' + _0xb2fdx8.split('#')[0] + '';
    } else {
      if (_0xb2fdx8['length'] >= 6) {
        name_ep = '<span>\►</span> ' + _0xb2fdx8.split('#')[0] + '';
      } else {
        if (!Number(_0xb2fdx8) && _0xb2fdx8['length'] < 6) {
          name_ep = '<span>\►</span> ' + _0xb2fdx8.split('#')[0] + '';
        };
      };
    };
    $_(pl)['innerHTML'] = obj;
    $_(playing)['innerHTML'] = name_ep;
  };
  this['Qstr'] = function () {
    str = window['location']['href'];
    part = str.GetPart('p');
    (part == null) ? part = '0/1/' + d_spk(0, 0) + '' : false;
    a = part['split']('/')[0];
    b = part['split']('/')[1];
    c = decodeURI(part['split']('/')[2]);
    (l_spi >= 2) ? this.Load(d_spk(a, b), c) : this.Load(data, 'Full_time');
  };
};
var DBOj = function (_0xb2fdx2) {
  _em = 'type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="100%" height="100%"';
  return obj = ['<embed id="splay" name="flashplayer" src="' + phimsocplay1 + '" FlashVars="plugins=' + phimsocproxy1 + '&proxy.link=' + _0xb2fdx2 + '&autostart=' + tuchay + '&skin=' + phimsocskin + '" autostart="' + tuchay + '" ' + _em + ' />', '<iframe id="splay" scrolling="no" src=' + _0xb2fdx2 + ' ' + _em + '/>', '<embed id="splay" src="' + _0xb2fdx2 + '" />', '<embed id="splay" src="' + _0xb2fdx2 + '?modestbranding=1&version=3&hl=vi_VN&rel=0&autoplay=1&showsearch=0&iv_load_policy=3&hideInfos=1" autostart="' + tuchay + '" ' + _em + ' allownetworking="internal"/>', '<embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://player.v1vn.com/xemnghe/player.swf" id="splay" name="jwplayer" bgcolor="#000000" quality="high" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="plugins=http://plugins.longtailvideo.com/5/captions/captions.swf&amp;file=' + _0xb2fdx2 + '&amp;skin=http://player.v1vn.com/xemnghe/skins/stormtrooper/stormtrooper.xml&amp;type=video&amp;autostart=true&amp;captions.color=#EFF15F&amp;captions.fontFamily=Tahoma&amp;captions.fontSize=18&amp;dock=false" />', '<link href="http://vjs.zencdn.net/4.9/video-js.css" rel="stylesheet" /><video id="splay" width="100%" height="420" class="video-js vjs-default-skin" preload="auto" poster="MY_VIDEO_POSTER.jpg" data-setup="{}" controls autoplay><source src="' + _0xb2fdx2 + '" type="video/mp4" /></video>', '<iframe id="splay" scrolling="no" src="' + _0xb2fdx2 + '?autostart=' + tuchay + '"' + _em + '/>'];
};
eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return c.toString(a)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('1=6 3();1.4();1.5();a.7("8")[0].9(2);',11,11,'|M|s|ANCMedia|Play|Qstr|new|getElementsByTagName|head|appendChild|document'.split('|'),0,{}))
function setActive() {
  aObj = document.getElementById("list_tap").getElementsByTagName("a");
  for (i = 0; i < aObj.length; i++) 0 <= document.location.href.indexOf(aObj[i].href) && (aObj[i].className = "active")
}
window.onload = setActive;
//]]>
</script>

*Đối với code javascript phần phóng to(nhỏ), tắt(mở) đèn của khung video thì các bạn nhớ id của khung play video này là id="splay" , thay vào cho đúng nha.

2, Tác dụng của các thẻ
Xem phần I
3, Hướng dẫn post phim
Xem phần I
4, Lựa chọn link các sever
Khác phần I gần như hoàn toàn

- Youtube Embed: http://www.youtube.com/watch?v=fwK7ggA3-bU
- Youtube (Server 2): phimsoc.y/fwK7ggA3-bU
- Youtube Playlist (Gdata): anc.ylPL6C24A80B14F5B613

- MP4: anc.mp4//domain.com/id.mp4
-------------MP4: Nếu có & thì thay thành noi.va------------

- Clip.vn: http://clip.vn/embed/2DA7

- Docs: https://docs.google.com/file/d/0By6LbLFEKWg3T3VoTkFHN2ZpbEE/preview

- Picasa: https://picasaweb.google.com/lh/photo/oLb1wikeW75BUCYthty5JGdsRkDU9D-GZvm2P4XELMM
- Picasa - Pica2 (Server 2): phimsoc.p/lh/photo/oLb1wikeW75BUCYthty5JGdsRkDU9D-GZvm2P4XELMM
-------------Picasa - Pica2: Nếu có & thì thay thành noi.va------------

- Daily: http://www.dailymotion.com/video/xqmkhw_gia-dinh-la-s%E1%BB%91-1-ph%E1%BA%A7n-2-t%E1%BA%ADp-1-tvm-l%E1%BB%93ng-ti%E1%BA%BFng_shortfilms
    hoặc http://www.dailymotion.com/video/xqmkhw
    hoặc http://www.dailymotion.com/embed/video/xqmkhw

- Zing : http://tv.zing.vn/video/Mom-Season-1-Tap-1-Pilot/IWZAW0ZE.html
    hoặc http://tv.zing.vn/embed/video/IWZAW0ZE
- Zing - HD (Server 2): phimsoc.z/IWZAW0ZE

- NCT (nhaccuatui) : http://www.nhaccuatui.com/video/xem-clip/JO08DdeaSIXUP

- Drama (drama.net) :
+ Link view-source: http://www.drama.net/main/swf/drama-10.swf?media=http%3A%2F%2F80.243.177.226%2Fdrama%2FEmergency.Couple.E01.140124.HDTV.XViD-iPOP_Drama_Part_1.mp4%3Fst%3Dbey3r2W1ISH_TcVR4ZFHug%26e%3D1416727001&nextpart=http://www.drama.net/emergency-couple-episode-1/part2&subtitle=http://www.drama.net/main/img/content/emergency-couple/subtitle/7412.srt&extension=srt
+ Link post: http://www.drama.net/main/swf/drama-10.swf?media=http%3A%2F%2F80.243.177.226%2Fdrama%2FEmergency.Couple.E01.140124.HDTV.XViD-iPOP_Drama_Part_1.mp4%3Fst%3Dbey3r2W1ISH_TcVR4ZFHug%26e%3D1416727001noi.vanextpart=http://www.drama.net/emergency-couple-episode-1/part2noi.vasubtitle=http://www.drama.net/main/img/content/emergency-couple/subtitle/7412.srtnoi.vaextension=srt
-------------Thay & thành noi.va-------------

- Viki (viki.com) : http://www.viki.com/player/44699v

- Vk (vk.com) :
+ Link iframe: http://vk.com/video_ext.php?oid=273341121&id=170533579&hash=eb513ff629026564&hd=1
+ Link post: http://vk.com/video_ext.php?oid=273341121noi.vaid=170533579noi.vahash=eb513ff629026564noi.vahd=1
-------------Thay & thành noi.va-------------

- Phimsoc (Server để embed từ các trang cho embed video)
PS: phimsoc.f/sv2.anime4fun.com/drama/GoldenCross/GoldenCrossE17.mp4
PS1: phimsoc.net/embed.yourupload.com/1P55h1?client_file_id=652498
-------------PS1 : Nếu có & thì thay thành noi.va------------
PS2: phimsoc.e/videobug.net/embed.php?vid=vids2/the_heirs_-_09_clip1.mp4
SUB: phimsoc.s/embed.yourupload.com/1P55h1?client_file_id=652498
-------------SUB : Nếu có & thì thay thành noi.va------------

- Embed video từ một số server khác:
Tudou: phimsoc.net/www.tudou.com/programs/view/html5embed.action?code=8zXVMbK-pOQ
Yucache: http://stream.yucache.net/db9a5bdcc4884b39cfd5cdac5d63b312d9795907.mp4
Mp4Upload: http://www.mp4upload.com/embed-i20ldmkot0x5.html

*Nếu bạn nào hiểu về AncMedia và tìm tòi một chút thì các bạn có thể chỉnh sửa code javascript để thay thế từ "phimsoc" thành từ bạn muốn.

III. AncMedia loại 3 - Bản tính phí

Giống hệt loại 2 nhưng có thêm chức năng mã hóa link phim giúp bảo mật link phim và tránh bị copy link
Giá: 100.000 VNĐ - Giao dịch qua baokim.vn hoặc thẻ điện thoại

IV. AncMedia loại 4 - Bản tính phí

Bản ancmedia này cũng có tính năng mã hóa link phim và kiểu mã hóa của nó khác hoàn toàn với bản ancmedia loại 3
Xem qua http://phim.tructuyen.org để biết rõ hơn
Giá: 100.000 VNĐ - Giao dịch qua baokim.vn hoặc thẻ điện thoại

---------------------------------------
Liên hệ: Facebook
---------------------------------------
Cuối cùng : Mình khuyên các bạn nên dùng AncMedia loại 1 hoặc loại 2 là chuẩn nhất

Hot !
Điều nhạy cảm nhất của AncMedia là việc dùng ké player và proxy của trang khác vậy nên trang đó die hoặc không cho dùng ké nữa thì khung video sẽ không chạy và ta phải thay link player, proxy mới.
Nếu các bạn tự chạy host và cung cấp player, proxy cho riêng mình thì tuyệt vời rồi. Nhưng phần lớn lại không như vậy, cho nên Blog DX sẽ cập nhật link cho mọi người : Cập nhật player và proxy cho AncMedia

129 nhận xét:

 1. Viết xong phòi cả mỡ, bài dài vđ, mất toi buổi chiều

  Trả lờiXóa
 2. vãi nượng em gà làm mãi k có đ.c :v

  Trả lờiXóa
 3. Mình thử cả loại 1 và 2 đều không dùng được bạn ơi :(

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Là gì ? Trang bạn

   Xóa
  2. http://vietsubfull.blogspot.com/2014/09/id1httpswww.html
   Không hề hiện bất cứ khung phim hay gì luôn bạn ơi!

   Xóa
  3. Bạn ơi bạn còn chưa thêm các thẻ này này :))
   div id="anc_pl"
   div id="anc_tp"
   div id="anc_data"

   Xóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
  5. Ý cậu là post bài dạng:

   div id="anc_pl" /div
   div id="anc_tp" /div
   div id="anc_data"
   [id]1;link phim|[/id] /div

   - Tại bài hướng dẫn bạn không có đề cập chuyện này nên mình không biết. Tại quen dùng chỉ việc [id][/id] là được rồi @@

   Hehe. xài được rồi. Cảm ơn c nhiều nhé. Mình dùng tạm vài tuần. Nếu chạy tốt sang đầu tháng 10 mình dùng bản trả phí AncMedia loại 4 nhé :D

   Xóa
  6. div id="anc_pl" /div
   div id="anc_tp" /div
   div id="anc_data"
   Ặc bạn hiểu sai ý mình rồi, thêm mấy cái này vào template luôn chứ thêm vào phần post bài thì mất công khi nào post cũng phải thêm :V
   Đọc ở trên đi có hướng dẫn thêm mấy cái đó vào template đó, nếu không được thì mình chỉ cho =))

   Xóa
  7. Mình cũng từng cài ANC của Bay60 rồi nên mình cũng biết cài nó vào template như thế nào bạn ạ. Thực sự mình đã thêm vào trước
   div id='anc_data' data.post:body/ /div
   div id='anc_pl'/
   div id='anc_tp'/
   nhưng quả thực khi post bài chỉ có [id]1;link|[/id] không hề ra. Mà phải thêm cả đoạn code kia vào mới ra. Nhiều bạn comment ở đây cũng vậy chứ không phải riêng mình :)

   Xóa
  8. Bạn xem qua vị trí các thẻ đó mình thêm ở template này nè =))
   abphim.blogspot.com/2014/07/me-phan-1-mom-season-1.html

   Xóa
  9. Bạn sửa lại AncMedia loại 1 đi mình nén js để cho nó nhẹ hơn rồi đó

   Xóa
  10. Thêm vào template chắc chắn chạy được nhé, vì mình dùng trên chính template của mình rồi mà
   div id='anc_data' data.post:body/ /div
   div id='anc_pl'/
   div id='anc_tp'/

   Xóa
  11. Nếu được thì thêm mình vào quản trị rồi mình thêm thẻ giúp cho: ducblog94@gmail.com

   Xóa
  12. Bạn thêm hộ mình cái ANC loại 1 vào temp thay cho cái ANC có sẵn hộ mình với. Mình mới mời bạn qua email rồi đấy.
   cái blog http://vietsubfull.blogspot.com/ ấy

   Xóa
  13. Bạn ơi mình nhận lời mời rồi đó

   Xóa
  14. Ok. mình set bạn làm admin rồi đó. Bạn chỉnh giúp mình với

   Xóa
  15. XOng rồi đó bạn, từ sau đăng phim không cần thêm mấy cái thẻ này nữa đâu
   div id="anc_pl" /div
   div id="anc_tp" /div
   div id="anc_data"

   Lúc trước bạn thêm ANC của mình vào không hiện là do mình viết bài sai chỗ
   div id='anc_data' data.post:body/ /div
   Phải là data:post.body/ mới đúng, mình viết sai nên sửa lại bài rồi :D

   Xóa
 4. Á đù mãi mới có người bình luận, mấy bạn sao lại không dùng được vây?

  Trả lờiXóa
 5. div id="anc_pl"
  div id="anc_tp"
  Mình thêm đầy đủ hết rồi mà vẫn không dùng được, bạn xem hộ mình cái :(
  http://www.kenhdoremon.com/2014/09/blog.html

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn ơi, mình xem qua rồi.
   bạn chưa thêm cái nào cả
   div id="anc_pl"
   div id="anc_tp"
   div id="anc_data"

   Xóa
  2. Nếu được thì thêm mình vào quản trị rồi mình thêm thẻ giúp cho: ducblog94@gmail.com

   Xóa
  3. ad ơi cho em hỏi sao copy từ link bên phim khác s k được ạ

   Xóa
 6. Mình muốn mua bản 3 hoặc 4 thì làm sao bạn?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Liên Hệ qua facebook bạn ơi có đường link ở cuối bài viết đó. Nhắn tin qua facebook nha

   Xóa
 7. Sao k xem được dạng http://tv.zing.vn/video hả bạn ơi :(

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Xem được nhé :)) bạn chú ý điền link
   AncMedia loại 1
   - Zing : http://tv.zing.vn/video/Mom-Season-1-Tap-1-Pilot/IWZAW0ZE.html
   hoặc http://tv.zing.vn/embed/video/IWZAW0ZE
   - ZingVN (Server 2) : fan.z/IWZAW0ZE

   AncMedia loại 2
   - Zing - HD: phimsoc.z/IWZAW0ZE

   Xóa
  2. Chắc là bạn dùng AncMedia loại 2 hả, để mình sửa lại đăng được cả
   - Zing : http://tv.zing.vn/video/Mom-Season-1-Tap-1-Pilot/IWZAW0ZE.html
   hoặc http://tv.zing.vn/embed/video/IWZAW0ZE

   Xóa
  3. Sửa rồi đó bạn, thay vào mà cảm nhận nha

   Xóa
 8. bạn bán cho mình templete + data + ANC mã hóa + hướng dẫn luôn được không

  email: tuan.cafef1(a)gmail.com
  facebook: fb.com/plamtuan

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. liên hệ nhắn tin qua fb nha bạn https://www.facebook.com/profile.php?id=100004351961702

   Xóa
 9. Bác ơi tích hợp II. AncMedia loại 2 - Bản miễn phí
  được mình dc không nếu được mình gửi tem cho mình làm mãi mà không được @@~
  Thanks.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Uk, bạn gửi tem qua fb nha. inbox nick facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100004351961702

   Xóa
  2. mình gửi rồi đó bạn làm hộ mình nha thanks

   Xóa
  3. Bạn ơi mình vẫn chưa nhận được tin nhắn. Bạn gửi vào đâu vậy ?

   Xóa
  4. Mình gửi vào nick facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100004351961702 bạn thử xem lại xem không thì cho mình xin mail để mình gửi

   Xóa
  5. Hình như là chưa kết bạn thì nó không hiện tin nhắn. Lần sau bạn nào gửi thì gửi vào
   ducblog94@gmail.com

   Xóa
 10. Mới làm site phim
  Mà tích hợp vào thì xem được mỗi link youtube @@
  Còn link picassa vs zing thì đen màn hình

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cái này là do
   + 'player': 'http://player.xixam.com/player.swf', 'proxy': 'http://player.xixam.com/plugins9/proxy.swf' : player và proxy để chạy video ( đây là player và proxy dùng ké của trang khác, các bạn có thể thay đổi đường link này nếu video bỗng dưng không chạy hay player và proxy trên die )

   Sửa lại theo giống của phimsoc.net là được. Trang đó cập nhật nhanh, nếu cái player và proxy mà die thì cứ vào đấy mà xem rồi sửa cho đúng.
   'player': 'http://phim.xixam.com/player/player.swf',
   'proxy': 'http://plugins.longtailvideo.com/5/captions/captions.swf,http://phim.xixam.com/player/plugins9/proxy.swf',

   Xóa
 11. Các Bạn Có Cách Nào Tích Hợp Giống Zing.vn Chưa Xem Như Clip Lộ Hết Hàng Mất Hết Khách Bác Nào Có Cách Chỉ Phát Nhé Thanks

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ý bạn là gì ? Khó hiểu quá

   Xóa
  2. Chắc kiểu như có cái ảnh bìa trước video :v

   Xóa
  3. Lê Công ơi làm sao làm được cái autonext ấy. Giúp em được ko. Thanks anh trước nha.

   Xóa
 12. bạn ơi có cái này có tích hợp xem trên mobile đc ko

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Được bạn ak nhưng mobile xem được vài sever thôi, như youtube chẳng hạn

   Xóa
  2. bạn cho hỏi có thể add sub kiểu như site này đc ko http://filmplus.biz/watch-online/sex-tape-2014-158.html

   Xóa
  3. Cái này mình cũng không biết nữa bạn

   Xóa
  4. uh b biết lấy link phim trang đó ko

   Xóa
  5. Hi, đây bạn : http://dxoan.blogspot.com/2014/11/huong-dan-lay-link-phim-ma-hoa-tu-cac-trang-phim-dung-gkplugins.html

   Xóa
  6. bạn ơi có play đc link của movshare ko? bạn test thử link này nhé http://www.movshare.net/video/ad8afd113ad04

   Xóa
  7. - Fan (Server để embed từ các trang cho embed video)
   fan.e (english) : fan.e/embed.movshare.net/embed.php?v=f3d15c94579be
   fan.i : fan.i/embed.videoweed.es/embed.php?v=8fdbbcab5e86b
   fan.f : fan.f/embed.videoweed.es/embed.php?v=70069400788fc

   Xóa
 13. cái skin có như ko à DX Oan. À Sao bạn ko làm 1 bài về PLAY AUTONEXT cho blog phim luôn. Cái này đang "hot"

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. skin để cho khung play đẹp hơn thôi, dùng skin mặc định cũng được
   còn cái autonext của trang bạn kia hình như là chỉ để vào cho đẹp thôi chứ có chức năng autonext đâu nhỉ :))

   Xóa
 14. vậy à, sẵn tiện bạn làm 1 threat hướng dẫn cho mọi người luôn đi. Dân blogger nhà mình phát triển là nhờ những người như bạn đó...

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. mình vẫn còn gà chưa làm được =))

   Xóa
 15. Ủa Vậy sao? Cái autonext của anh lê công là ko xài được hả??? Hèn chi anh ấy làm thinh ko giúp em. hic hic hic... Anh DX Oan ko biết nữa vậy là ko ai giúp dược á.
  Cám ơn chi Ami nhiều nha. À, em biết chi nè, ko ngờ gặp ở đây hi hi. Ở ngoài chi tuyệt wá đi mất. Em đã từng gặp chị rồi nhá. Nhưng chắc chị ko nhớ em đâu nhỉ...Người đẹp ko cần dấu tên.....hi hi

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Rất mừng vì bạn còn nhớ mình. Bạn thật khiêm tốn. Mình nhận ra bạn ngay khi nhìn thấy cái avata [hơi bị giật mình, hihi!!]. Nói thật, bạn luôn khiêm tốn lại quá xinh đẹp, học thức cao nữa. Mình ước gì mình có thể là một phần nhỏ xíu xíu xíu xiêu của bạn thôi là coi như mãn nguyện kiếp này rồi bạn ơi, ...
   À mà dạo này rãnh hay sao mà quan tâm tới blog vậy?. Bộ bạn tính làm blogger luôn hả???!!!. Trời ạ, "quí cô" của cả một vương triều, bạn muốn bao nhiêu trang web cũng ok vậy mà lao vô blog làm chi cho khổ bạn ơi. Cho mình xin can nha bạn, hãy dành thời gian cho công việc nha công chúa, mình khuyên bạn chân thành đó, ...

   Xóa
 16. post link vk.com thì làm sao nhỉ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. vk.com có embed video không bạn?
   Nếu có thì xem Server để embed từ các trang cho embed video ở trên

   Xóa
  2. http://vk.com/video273341121_170533579. Link thế này thì code post là sao nhỉ

   Xóa
  3. Vừa thêm server vk.com đó, bạn thay lại code ancmedia nhé
   - Vk (vk.com) :
   + Link iframe : http://vk.com/video_ext.php?oid=273341121&id=170533579&hash=eb513ff629026564&hd=1
   + Link post: http://vk.com/video_ext.php?oid=273341121noi.vaid=170533579noi.vahash=eb513ff629026564noi.vahd=1
   -------------Thay & thành noi.va-------------

   Xóa
 17. NEW !!! Vừa cập nhật thêm 2 server: drama.net và viki.com cho cả 2 loại anc
  các bạn thay lại và cảm nhận nha :3

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. có cả sub hả b, loại 1 vs loại 2 khác nhau chỗ nào thế b

   Xóa
  2. sub là cái có sẵn của drama.net mà
   loại 1 với 2 khác nhau ở:
   + đường link sau dấu ?p=...
   + phần chỉnh chiều rộng của khung video
   + css

   Xóa
  3. ths bạn nhé, mình cứ tưởng blogspot ko làm dc sub cơ

   Xóa
  4. Mình chưa làm sub bao giờ, trước giờ toàn đi copy link thôi nên không biết có gắn sub được không.
   Cái này cũng chỉ là embed video thôi, nếu link video embed mà bạn gắn sub được thì có sub còn không thì chịu.

   Xóa
  5. bạn ơi loại 2 lúc mới vào ko sáng tập đang chiếu như loại 1 b ah

   Xóa
  6. uk vì loại 2 dùng css còn loại 1 sáng tập là dùng code js. Loại 2 thì phải load xong trang mới sáng tập

   Xóa
 18. đối với loaij 1 muốn hiện tắt đèn thì thêm 1 khung div id='playerayer' vào chỗ muốn hiển thị đúng k ban?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn tìm trên mạng cái code tắt mở đèn cho blog rồi xem hướng dẫn. cái 'playerayer' là id của khung video

   Xóa
  2. ban post giúp mình code tắt đèn của loại 1 với

   Xóa
  3. http://dxoan.blogspot.com/2014/11/them-code-tat-mo-den-cho-blog.html

   Xóa
 19. Bạn ơi cài lại hộ mình ANC loại 1 cho template với. Blog mình là demo-homin.blogspot.com ấy. Bạn đồng ý để mình set thành admin nhé ;) cám ơn b nhiều

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. ducblog94@gmail.com set đi bạn

   Xóa
  2. Mình thấy cái blog đó có ancmedia rồi mà, nếu muốn thay cái ancmedia giống như trên thì bạn làm theo các bước ở trên là được. Thay cái anc cũ bằng cái anc ở trên và đổi tên thẻ <div id='phim_tp'> thành <div id='anc_tp'> tương tự với phim_pl,phim_data và thêm phần css nữa là được mà

   Xóa
  3. Mình làm được rồi. Thanks bạn nhé. Tại lần trước mình đổi mỗi css nên nó k ra :v

   Xóa
  4. À bạn ơi, làm đc rồi nhưng mà khung player lại không đều. mất hẳn một phần trên của video luôn. Sửa ntn hả bạn. bạn xem demo này: http://demo-homin.blogspot.com/2014/11/test-anc.html?p=13-4-1

   Xóa
  5. Cái đó là do code Liên hệ quảng cáo, bạn vào chỉnh sửa html xóa cái đoạn code đó đi. Đoạn code này :
   <div style="background: #EDEDED; position: absolute; width: 650px; text-align: center; line-height: 75px; height: 75px;"><a href="/p/lien-he.html">Liên hệ quảng cáo</a></div>

   Xóa
 20. Ad ờ, có thể làm hướng dẫn tạo 1 code phóng to thu nhỏ cho anc được ko

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mình dùng temp này http://www.bay68.com/2014/10/topphimtuan-blogger-templates.html

   Xóa
  2. Giờ có nhiều temp phim share free có luôn cả phóng to, thu nhỏ. Bạn nên tải mấy temp đó về sẽ hay hơn

   Xóa
  3. Mình tìm nhiều mà không thấy temp nào share cả phóng to lẫn thu nhỏ, chỉ toàn mấy temp cũ như thế :'(

   Xóa
  4. Đây bạn, xem chọn được cái nào không :D
   http://dxoan.blogspot.com/2014/12/tong-hop-mot-so-template-xem-phim-online-cuc-dep-cho-blogspot.html

   Xóa
 21. mình muốn nhúng lên trang mà ko phải trnag phim đc ko? có ảnh hưởng đến bài viết bình thường ko?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhúng được bạn ak, nó đơn thuần chỉ là js thôi. Nó chỉ ảnh hưởng khi có [id]..[/id] hoặc <id>..</id>
   mà nếu bạn muốn thêm ancmedia ở 1 vài bài viết thôi thì bạn chỉ cần thêm css, js và thẻ div cho mỗi bài

   Xóa
 22. Ad giúp mình một tay đi....temblate của mình bị looii ở phần xem phim...mình vào chỉnh sửa html thâý có màu đỏ...nhug ko phải dân chuyên ngành nên ko biết sửa sao.....pphimtv.blogspot.com

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Template bạn cái ancmedia hỏng rồi, thay cái ancmedia ở bài viết của mình vào đi.
   Một số template phim đẹp khác : http://dxoan.blogspot.com/2014/12/tong-hop-mot-so-template-xem-phim-online-cuc-dep-cho-blogspot.html

   Xóa
 23. bạn ơi giúp mình với
  đoạn này mình tìm thấy 3 đoạn thì thay hết à hay sao :|

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. bạn tìm thấy 3 thẻ <data:post.body/> ak? bạn chỉ thay 1 thẻ <data:post.body/> nằm trong phần post thôi. Nếu không biết cái thẻ <data:post.body/> nằm trong phần post là thẻ nào thì cứ thay lần lượt từng cái 1 => cho đến khi thành công thì thôi

   Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
  3. bạn có skype ko cho mình hỏi nhờ tý :D

   Xóa
  4. à mình làm đc rồi :D, nhưn muốn chỉnh 1 chút nên muốn hỏi bạn tý theo hình này có chỉnh đc không :http://prntscr.com/5wrmjb
   và không hiểu sao mình cứ post thêm nội dung ngoài phim ko đc =.=

   Xóa
  5. Cái đó bạn sửa css là được. Còn [id]...[/id] không làm ảnh hưởng đến nội dung bài viết nha bạn.

   Xóa
  6. cho mình sky hay yh để liên hệ nhờ bạn hỏi có đc ko :D

   Xóa
  7. skype của mình là nct104 :D giúp mình chút

   Xóa
  8. Bạn ơi mình không dùng skype, với cả code mình cũng không biết nhiều. Bạn vào Groups Cộng đồng blogspot nhờ người giúp sẽ hay hơn:
   https://www.facebook.com/groups/blogspotviet

   Xóa
 24. bro thnk's for this great tutorial but how to add subtitles to video in blogger using gkplugin? can you show me how ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. it's ancmedia not gkplugin :)) ancmedia only use link player and proxy of gkplugin. Sorry you, i don't known add subtitles to video in blogger using gkplugin. :3

   Xóa
 25. Mình có thể tìm mua bản tính phí ở đâu?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Liên hệ qua facebook nha bạn: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004351961702

   Xóa
 26. bạn ơi mình làm y chang đến đoạn post phim thì không hiện gì cả, http://clip2s.blogspot.com/ bạn vào xem giúp, nick bạn là gì để mình đưa làm quản trị

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn chưa thêm mấy cái thẻ này vào template thì sao ancmedia chạy được:
   <div id="anc_pl"/>
   <div id="anc_tp"/>
   <div id="anc_data"><data:post.body/></div>
   Bạn xem lại phần hướng dẫn nha, nếu template của bạn có nhiều thẻ <data:post.body/> thì cứ thử với từng thẻ một đến khi nào ancmedia chạy được thì thôi

   Xóa
 27. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 28. DX Oan ơi! Thằng http://www.phimmoihd.net nó dùng ANC loại gì vậy? Dùng loại này như nó có ổn không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cũng không khác loại 1 là mấy. Nó sửa code js để thêm ảnh nền (hiện ảnh khi chạy video) và đổi skin khi chạy file mp4, flv

   Xóa
 29. bạn ơi, những template phim mình dow về thì dùng cách 1 video vẫn chạy bt, nhưng template bình thường thì nó k chạy gì hết?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. template bình thường chắc bạn thêm sai nó mới không chạy thôi. Chú ý phần này:
   - Tìm <data:post.body/> thêm dưới:
   <div id="anc_pl"/>
   <div id="anc_tp"/>

   - Sửa <data:post.body/> vừa tìm thành:
   <div id="anc_data"><data:post.body/></div>

   Nếu template có nhiều thẻ <data:post.body/> thì cứ thêm lần lượt từng thẻ 1 rồi kiểm tra đến khi nào được thì thôi

   Xóa
 30. ban ơi sao mình up sever nhaccuatui k đc? bạn cho mình 1 vd đc k?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. NCT đăng link dạng
   - NCT (nhaccuatui) : http://www.nhaccuatui.com/video/xem-clip/JO08DdeaSIXUP

   Link này lấy từ phần Embed của video http://www.nhaccuatui.com/video/new-heart-tap-1-vietsub-va.JO08DdeaSIXUP.html nha bạn

   Xóa
 31. Bạn làm ơn cho mình hỏi 1 chút:
  - Thứ nhất,làm sao để chạy tự động play link picasa có dạng: " https://picasaweb.google.com/110883655145877217492/Ngay24Thang02Nam2015?authkey=Gv1sRgCPGA0sqIlqyqbw&noredirect=1#6119351486410517602 ". Mình post phim dạng tên tập; link tập phim | với link phim như ở trên thì phải click vào tên tập nó mới chạy chứ không auto play như dạng link này : " https://picasaweb.google.com/lh/photo/Y2SEqrt_LmiJKinuybDEu2QlOUvCgxplnUKG6yH8A5Q?feat=directlink".
  -Thứ 2, làm sao để thêm server phim, ví dụ như vkool,...
  Giải đáp giúp mình nhé, cám ơn bạn rất nhiếu !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thứ nhất, tự động play link thì hình như phải đúng dạng link thì nó mới tự play.
   Thứ 2, thêm server phim, bạn có thể thêm kiểu embed (cái này phải tự tìm hiểu). Hoặc thêm ở phần list_sv và name_sv (Cái này phụ phuộc vào gkplugins, xem link proxy hỗ trợ những server nào). Nói chung bạn tìm hiểu 1 thời gian sẽ biết cách thêm server thôi

   Xóa
  2. Cám ơn bạn đã trả lời, để mình cố gắng tìm hiểu!

   Xóa
  3. Uk tại thêm server diễn giải bằng lời thì hơi dài dòng mà tự tìm hiểu là sẽ thấy ngay thôi.

   Xóa
 32. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 33. Có cách nào để thêm ( hoặc thay ảnh nền) vào player của ANC loại 1 không bạn nhỉ ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thêm vào là phải sửa code bạn ak, mà cái ancmedia loại 1 mã hóa hết rồi không sửa được

   Xóa
 34. https://openload.io/embed/wJvoRlFbz2M Tôi dụng làm sao?

  Trả lờiXóa
 35. sao mình không thể post video tự dailymo vào bài viết blog của mình. bạn giúp mình được chứ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn thay thử link player và proxy khác nhé, có link hỗ trợ daily, có link không
   vào đây http://www.dxoan.com/2014/11/cap-nhat-player-va-proxy-cho-ancmedia.html

   Xóa
 36. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 37. ví dụ nhúng thì làm sao cho nó hiển thị trên khung ancplayer nhỉ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đã dùng ancplay thì nó có cách đăng link để hiện trên khung nha bạn
   [id]1;https://www.youtube.com/watch?v=rYEDA3JcQqw|2;https://www.youtube.com/watch?v=Ri7-vnrJD3k|[/id]
   chứ ko nhúng đc đâu, xem ancplay hỗ trợ những sever nào thì mình đăng link thôi

   Xóa
 38. Bạn nhá mình số máy : 01653617569
  Hoặc qua Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009875561806
  Mình cần hỏi bạn 1 vài câu hỏi vì mình ít khi online nên sợ sẽ không thấy câu trả lời bạn trên này . Cảm ơn !

  Trả lờiXóa
 39. Chào anh ! em đọc rồi mà khó quá em muốn làm 1site phim cho blog tại vì e có page lớn kéo traffic xem ! a giúp e thiết kế nha ! pm fb https://www.facebook.com/NDD97A nha anh !

  Trả lờiXóa
 40. https://openload.co/embed/msR1u9nRUo0/

  https://thevideo.me/embed-9oyvad4x1rdq.html Tôi dụng làm sao?

  Trả lờiXóa