Blog DX

Lời cảm ơn tới người vừa nhận xét

14 tháng 11, 2014
Một thủ thuật nữa cho Thread Comment, đây là thủ thuật sẽ hiển thị lời cảm ơn tới người vừa nhận xét trên blog của bạn. Đó là nhận xét của người đã đăng nhập tài khoản Blogger, và tất nhiên chỉ hiển thị cho mình người đó xem.

thanhks comment


Bước 1: Thêm đoạn mã dưới đây vào trước thẻ ]]></b:skin> trong template của bạn.
.comments .thanks-comment{position:relative;margin:10px 0;padding-left:40px;font-style:italic;font-size:16px;quotes:"\201C""\201D""\2018""\2019"}
.comments .thanks-comment:before{content:open-quote;position:absolute;top:0;left:0;margin-top:15px;font-size:4em;color:#d80556}

Bước 2: Thay thế đoạn mã (function() { trong template của bạn bằng đoạn mã dưới đây:
var items_copy=[];
(function() {

Bước 3: Thay thế đoạn mã var items = <data:post.commentJso/>; trong template của bạn bằng đoạn mã dưới đây:
var items = <data:post.commentJso/>;
items_copy=items;

Bước 4: Thêm đoạn mã dưới đây vào sau thẻ <data:post.commentHtml/> trong template của bạn.
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
for(i=0;i<items_copy.length;i++){if(i==items_copy.length-1){d=document.getElementById('c'+items_copy[i].id).getElementsByTagName('p').item(0);e=d.innerHTML+'<div class="thanks-comment '+items_copy[i].deleteclass.replace(/ blog-admin/,'')+'">Cảm ơn '+items_copy[i].author.name+' đã nhận xét!</div>';d.innerHTML=e}}
//]]>
</script>

Nếu bạn đã áp dụng thủ thuật Đánh số thứ tự cho nhận xét của Blogger thì chỉ cần thêm đoạn mã ;if(i==items_copy.length-1){d=document.getElementById('c'+items_copy[i].id).getElementsByTagName('p').item(0);e=d.innerHTML+'<div class="thanks-comment '+items_copy[i].deleteclass.replace(/ blog-admin/,'')+'">Cảm ơn '+items_copy[i].author.name+' đã nhận xét!</div>';d.innerHTML=e}
vào sau a.innerHTML=b và bỏ qua bước 2, bước 3 và bước 4.

Tác giả: Duy Pham
Nguồn: Lời cảm ơn tới người vừa nhận xét

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét