Blog DX

Loại bỏ stylesheet và file javascript mặc định của Blogger

16 tháng 1, 2015

Đây là link CSS và Javascript mặc định của Blogger, tuy không nhìn thấy trong mẫu nhưng nó vẫn luôn hiện ra khi bạn load và view-source trang. Loại bỏ stylesheet và file javascript này sẽ giúp bạn có thể tự tùy biến CSS, tăng tốc độ load trang cùng với việc giúp trang blog đạt chuẩn HTML5.
Hãy lưu ý rằng chỉ loại bỏ stylesheet và file javascript khi bạn chắc rằng có thể làm chủ được CSS của blog.

Cách làm:
Đăng nhập Blogger ~> Mẫu ~> Chỉnh sửa HTML
Thay các thẻ
<html>
<head>
...
</head>
<body>
...
</body>
</html>

Thành
<html>
&lt;head&gt;
...
&lt;/head&gt;
&lt;body&gt;
...
&lt;!--<head/>--&gt;
&lt;!--<body/>--&gt;
&lt;/body&gt;
</html>

Lưu Mẫu lại.
Dấu ... là đoạn code nằm giữa các thẻ, ta chỉ thay thế các thẻ được kể trên và không động đến code khác.

Sau khi thực hiện việc loại bỏ này, một số blog có thể gặp lỗi bị mất nút xóa trong phần comment, để khắc phục các bạn thêm đoạn CSS này vào trước thẻ đóng ]]></b:skin>
div.blog-admin, div.pid-xxx { display:block; }
span.blog-admin, span.pid-xxx { display:inline; }
Thay xxx bằng ID blog của bạn
Vậy là đã xong, cùng xem thành quả

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét