Blog DX

Style phân trang tải thêm bài viết (Load More Post) cho Blogger

13 tháng 1, 2015
Tổng hợp một số style phân trang tải thêm bài viết - Load More Post đẹp cho Blogger

Cách làm
Bước 1: Ấn vào chữ "Get Code" ngay cạnh style mà bạn muốn rồi sao chép đoạn code lấy được.
Bước 2: Đăng nhập Blogger ~> Bố cục ~> Thêm tiện ích HTML/Javascript ngay dưới phần bài đăng và dán đoạn code ở Bước 1 vào ~> lưu lại.

Các mẫu style

Style 1Get Code


Style 2Get Code


Style 3Get Code


Style 4Get Code


Style 5Get Code


Style 6Get Code


Style 7Get Code


Style 8Get Code


Style 9Get Code


Style 10Get Code


Style 11Get Code


Style 12Get Code


Style 13Get Code


Style 14Get Code


Style 15Get Code


Style 16Get Code


Style 17Get Code


Style 18Get Code


Style 19Get Code


Nguồn: techirsh.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét