Blog DX

All In One SEO Pack cho Blogger (Blogspot)

7 tháng 6, 2015
All In One SEO Pack là một công cụ tuyệt vời giúp tối ưu hóa SEO, thẻ Meta Tags,... từ đó giúp blog của bạn tăng thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm.

Để tích hợp All In One SEO Pack cho Blogger (Blogspot) các bạn làm như sau:

Đăng nhập Blogger ~> Mẫu ~> Chỉnh sửa HTML
Chèn đoạn code này vào ngay sau thẻ <head>
<!-- All In One SEO Pack Start -->
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
<b:else/>
<title><data:blog.pageName/> - <data:blog.title/></title>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.metaDescription != &quot;&quot;'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;archive&quot;'>
<meta content='noindex, nofollow' name='robots'/>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<meta expr:content='data:blog.title' name='keywords'/>
<meta content='index, follow' name='robots'/>
</b:if>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageTitle != data:blog.title'>
<meta expr:content='data:blog.pageName' name='keywords'/>
</b:if>
</b:if>
<meta content='global' name='distribution'/>
<meta content='1 days' name='revisit'/>
<meta content='1 days' name='revisit-after'/>
<meta content='document' name='resource-type'/>
<meta content='all' name='audience'/>
<meta content='general' name='rating'/>
<meta content='all' name='robots'/>
<meta content='index, follow' name='robots'/>
<meta content='vi_VN' name='language'/>
<meta content='Vietnam' name='country'/>
<link href='https://plus.google.com/+ID/about' rel='author'/>
<link href='https://plus.google.com/+ID/posts' rel='publisher'/>
</b:if>
<!-- All In One SEO Pack End -->

Thay +ID bằng ID Google Plus của bạn

Cuối cùng Lưu Mẫu lại là xong.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét