Blog DX

Share Full bộ đĩa DVD dạy PHP & MySQL + izCMS của izwebz

21 tháng 6, 2015

Đây là bộ DVD giá 220k do Warlock Demon của izwebz thực hiện. Bộ DVD dạy lập trình PHP & MySQL + izCMS gồm 9 chương:
  • Chương 1: Giới thiệu
  • Chương 2: Biến, chuỗi và mảng
  • Chương 3: Vòng lặp
  • Chương 4: Hàm
  • Chương 5: POST, GET, COOKIES, SESSION
  • Chương 6: SQL
  • Chương 7: JOIN SQL
  • Chương 8: izCMS
  • Chương 9: Bảo mật
Like, +1 và chia sẻ nếu thấy hữu ích nhé
DOWNLOAD

Fshare: https://www.fshare.vn/folder/T5FXJ44XGT
Google Drive: https://drive.google.com/file/d/0B9RhQVE0_Dgib1VYMW1hVk5sTUk/view

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét