Blog DX

Hướng dẫn tạo giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả cho blog, website

26 tháng 2, 2015

Theo wikipedia:
Giấy phép Creative Commons là một số giấy phép bản quyền ra đời vào ngày 16 tháng 12, 2002 bởi Creative Commons, một công ty phi lợi nhuận của Hoa Kỳ thành lập vào năm 2001.
Nhiều giấy phép, đặc biệt là hầu hết các giấy phép nguyên thủy, trao những "quyền nền tảng", như quyền phân phối một tác phẩm có bản quyền mà không được thay đổi, miễn phí, Một số các giấy phép mới hơn không trao những quyền này.
Các giấy phép Creative Commons hiện có ở 34 điều luật ở toàn cầu, với chín luật khác đang được phát triển.

Hướng dẫn tạo giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả

Để có được một giấy phép Creative Commons, đầu tiên bạn truy cập http://creativecommons.org/choose/
Tiếp theo, chọn và điền thông tin bạn muốn có cho giấy phép Creative Commons theo hướng dẫn.
Đây là một ví dụ mình đã điền cho blog của mình:

Cuối cùng, bạn copy đoạn code nhận được và chèn vào vị trí bạn muốn đặt trên blog, website.

1 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa