Blog DX

Bài viết mới (Recent Posts) có hình ảnh cho Blogger

12 tháng 11, 2014
Tiện ích Bài viết mới (Recent Posts) với hình ảnh thu nhỏ


Bước 1: Thêm đoạn mã dưới đây vào trước thẻ ]]></b:skin> trong template của bạn.

#recent-posts img{float:left;margin-right:10px;border:1px solid #999;background:#FFF;width:36px;height:36px;padding:3px}

Nếu đã áp dụng tiện ích Bài viết ngẫu nhiên - Random Posts cho Blogger thì bạn bỏ qua bước này và thay #random-posts img{ thành #random-posts img,#recent-posts img{ cho đồng bộ khi muốn chỉnh sửa.

Bước 2: Thêm 1 widget HTML/Javascript tại nơi muốn hiển thị Recent Posts. Hiệu chỉnh Tiêu đề và dán đoạn mã dưới đây vào phần Nội dung rồi chọn LƯU.
<div id='recent-posts'>
<script type='text/javaScript'>
var rcp_numposts=5;
var rcp_snippet_length=150;
var rcp_info='yes';
var rcp_comment='Nhận xét';
var rcp_disable='Tắt Nhận xét';
function recent_posts(json){var dw='';a=location.href;y=a.indexOf('?m=0');dw+='<ul>';for(var i=0;i<rcp_numposts;i++){var entry=json.feed.entry[i];var rcp_posttitle=entry.title.$t;if('content'in entry){var rcp_get_snippet=entry.content.$t}else{if('summary'in entry){var rcp_get_snippet=entry.summary.$t}else{var rcp_get_snippet="";}};rcp_get_snippet=rcp_get_snippet.replace(/<[^>]*>/g,"");if(rcp_get_snippet.length<rcp_snippet_length){var rcp_snippet=rcp_get_snippet}else{rcp_get_snippet=rcp_get_snippet.substring(0,rcp_snippet_length);var space=rcp_get_snippet.lastIndexOf(" ");rcp_snippet=rcp_get_snippet.substring(0,space)+"&#133;";};for(var j=0;j<entry.link.length;j++){if('thr$total'in entry){var rcp_commentsNum=entry.thr$total.$t+' '+rcp_comment}else{rcp_commentsNum=rcp_disable};if(entry.link[j].rel=='alternate'){var rcp_posturl=entry.link[j].href;if(y!=-1){rcp_posturl=rcp_posturl+'?m=0'}var rcp_postdate=entry.published.$t;if('media$thumbnail'in entry){var rcp_thumb=entry.media$thumbnail.url}else{rcp_thumb="http://lh3.ggpht.com/--Z8SVBQZ4X8/TdDxPVMl_sI/AAAAAAAAAAA/jhAgjCpZtRQ/no-image.png"};}};dw+='<li>';dw+='<img alt="'+rcp_posttitle+'" src="'+rcp_thumb+'"/>';dw+='<div><a href="'+rcp_posturl+'" rel="nofollow" title="'+rcp_snippet+'">'+rcp_posttitle+'</a></div>';if(rcp_info=='yes'){dw+='<span>'+rcp_postdate.substring(8,10)+'/'+rcp_postdate.substring(5,7)+'/'+rcp_postdate.substring(0,4)+' - '+rcp_commentsNum+'</span>';};dw+='<div style="clear:both"></div></li>';};dw+='</ul>';document.getElementById('recent-posts').innerHTML=dw;};document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&max-results='+rcp_numposts+'&callback=recent_posts\"><\/script>');
</script>
</div>

*Thay 5 bằng số bài viết bạn muốn hiển thị, 150 là số ký tự của đoạn trích dẫn nội dung bài đăng. Nếu không muốn hiển thị thông tin ngày tháng đăng bài và số nhận xét hãy thay yes thành ký tự bất kỳ khác.

Tác giả: Duy Pham
Nguồn: Bài viết mới có hình ảnh cho Blogger

3 nhận xét:

 1. bác admin có thể xem giúp em xem blog em muốn áp dụng cái này mà bị lỗi có dấu . đầu tiêu đề và thụt xuống dòng
  demo em đang test http://onthitopik.blogspot.kr/

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. đây là do css trong template mà bạn dùng nha
   .widget ul

   Xóa
  2. dùng temp khác hoặc sửa đoạn css .widget ul đi

   Xóa