Blog DX

Thanh điều hướng trượt dọc cho Blogger

12 tháng 11, 2014
Đây là thanh điều hướng hiển thị trượt dọc bên trái của blog và có 5 lựa chọn điều hướng cho người dùng.
float menu
 1. Đi tới Bài đăng Cũ hơn
 2. Đi tới Bài đăng Mới hơn
 3. Đi tới Bài đăng Ngẫu nhiên
 4. Trở về Trang chủ
 5. Đi lên đầu blog


Bước 1: Thêm đoạn mã dưới đây vào trước thẻ ]]></b:skin> trong template của bạn.
#float-menu{position:fixed;top:20%;left:0;border-top:1px solid #CCC;border-right:1px solid #CCC;border-bottom:1px solid #CCC;background:#EEE}
#float-menu ul{padding:0}
#float-menu li{margin:5px;list-style-type:none}
#float-menu li,#float-menu li a{width:24px;height:24px}
#float-menu li a{float:left}
#float-menu #menu-right,#float-menu #menu-left,#float-menu li a{background:url(http://lh4.ggpht.com/-QJvRLdTVhKQ/TsEH7FVGtLI/AAAAAAAAAjI/fEDVTJ2FXEo/float-menu.png)}
#float-menu #menu-right a{background-position:0 -120px}
#float-menu #menu-right a:hover,#float-menu #menu-right{background-position:-24px -120px}
#float-menu #menu-left a{background-position:0 -24px}
#float-menu #menu-left a:hover,#float-menu #menu-left{background-position:-24px -24px}
#float-menu #menu-random a{background-position:0 -48px}
#float-menu #menu-random a:hover{background-position:-24px -48px}
#float-menu #menu-home a{background-position:0 -72px}
#float-menu #menu-home a:hover{background-position:-24px -72px}
#float-menu #menu-top a{background-position:0 -96px}
#float-menu #menu-top a:hover{background-position:-24px -96px}

Bước 2: Thêm đoạn mã dưới đây vào sau thẻ <b:includable id='main' var='top'> trong template của bạn.
<div id='float-menu'> 
 <ul>
 <li id='menu-right'>
  <b:if cond='data:olderPageUrl'>
  <b:if cond='data:olderPageUrl != data:blog.url'>
   <a expr:href='data:olderPageUrl' rel='prev' expr:title='data:olderPageTitle'></a>
  </b:if>
  </b:if>
 </li>
 <li id='menu-left'>
  <b:if cond='data:newerPageUrl'>
  <b:if cond='data:newerPageUrl != data:blog.url'>
   <a expr:href='data:newerPageUrl' rel='next' expr:title='data:newerPageTitle'></a>
  </b:if>
  </b:if>
 </li>
 <li id='menu-random'>
  <script type='text/javaScript'>//<![CDATA[
  var rdp_current=0;total_posts=0;function totalposts(json){total_posts=json.feed.openSearch$totalResults.$t}document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&max-results=0&callback=totalposts\"><\/script>');function getvalue(){rdp_current=1+Math.round(Math.random()*(total_posts-1))};
  //]]></script>
  <script type='text/javaScript'>//<![CDATA[
  function rdp(json){var dw='';entry=json.feed.entry[0];for(var i=0;i<entry.link.length;i++){if(entry.link[i].rel=='alternate'){rdp_posturl=entry.link[i].href}};dw+='<a href="'+rdp_posturl+'" title="Bài đăng Ngẫu nhiên" rel="nofollow"></a>';document.getElementById('menu-random').innerHTML=dw;};getvalue();document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&start-index='+rdp_current+'&max-results=1&callback=rdp\"><\/script>');
  //]]></script>
 </li>
 <li id='menu-home'>
  <a expr:href='data:blog.homepageUrl' title='Trang chủ'/>
 </li>
 <li id='menu-top'>
  <a href='#' title='Lên trên' rel="nofollow"/>
 </li>
 </ul>
</div>

Tác giả: Duy Pham
Nguồn: Thanh điều hướng trượt dọc cho Blogger

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét