Blog DX

Tạo thông báo chỉ hiển thị với người nhận xét đầu tiên

12 tháng 11, 2014
Thủ thuật này hướng dẫn bạn tạo thông báo chúc mừng tới người nhận xét đầu tiên trong bài viết và chỉ hiển thị cho người đó xem. Thông báo này được hiển thị ngay dưới nội dung nhận xét của người đó.

comment one


Thêm đoạn mã dưới đây vào sau thẻ <data:comment.body/> thứ 2 trong template của bạn.
<b:if cond='data:post.numComments == 1'>
<div expr:class='&quot;item-control &quot; + data:comment.adminClass' style='margin-top:10px;border:1px solid #116420;background:#237f33;padding:5px;color:#FFF'>Chúc mừng <b><data:comment.author/></b> bóc tem bài <i><data:post.title/></i></div>
</b:if>

Tác giả: Duy Pham
Nguồn: Tạo thông báo chỉ hiển thị với người nhận xét đầu tiên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét