Blog DX

Cách tạo Breadcrumbs cho blogger

29 tháng 11, 2014
Breadcrumbs là gì ?
- Breadcrumbs là tập hợp các liên kết giúp người xem xác định được vị trí của mình trong blog.

Lợi ích của Breadcrumbs
- Giúp người dùng biết được vị trí của mình trên trang, thuận tiện di chuyển đến các trang.
- Breadcrumbs làm giảm tỷ lệ thoát trang -> giúp ích cho việc SEO.
- Google cũng đánh giá trang web thông qua Breadcrumbs.

Hướng dẫn tạo Breadcrumbs cho blogger (blogspot)

Bước 1: Đăng nhập Blogger ~> Vào Mẫu ~> Chỉnh sửa HTML Thêm đoạn css trước thẻ ]]></b:skin>
.breadcrumbs {
padding:5px 5px 5px 0px;
margin: 0px 0px 15px 0px;
font-size:90%;
line-height: 1.4em;
border-bottom:3px double #e6e4e3;
font-weight:bold;
}

Bước 2: Tìm <b:include data='top' name='status-message'/> (code này nằm bên trong <b:includable id='main' var='top'> ) thêm code sau vào ngay bên dưới
<b:include data='posts' name='breadcrumb'/>

Bước 3: Tìm <b:includable id='main' var='top'> thêm bên trên
<b:includable id='breadcrumb' var='posts'>
<b:if cond='data:blog.homepageUrl == data:blog.url'>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<p class='breadcrumbs'>
<span class='post-labels'>
<a expr:href='data:blog.homepageUrl' rel='tag'>Home</a>
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<b:if cond='data:post.labels'>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
 &#187;
<a expr:href='data:label.url' rel='tag'><data:label.name/></a>
</b:loop>
<b:else/>
</b:if>
&#187; <span><data:post.title/></span>
</b:loop>
</span>
</p>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
<p class='breadcrumbs'>
<span class='post-labels'>
<a expr:href='data:blog.homepageUrl'>Home</a> &#187; <data:blog.pageName/>
</span>
</p>
</b:if>
</b:if>
</b:if>
</b:includable>

Lưu mẫu lại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét