Blog DX

Lấy link youtube hàng loạt cho AncMedia

29 tháng 11, 2014
Đây cũng là một công cụ do AnhN.C (Suzuki_aka) viết ra, công cụ này giúp lấy link Youtube thông qua Gdata (Playlist Youtube).
Ta có thể lấy từng link youtube của playlist một cách nhanh chóng mà không phải đi copy từng link một.
Đây là một công cụ đắc lực hỗ trợ AncMedia.

Truy cập vào đây : http://dxoan.blogspot.com/2015/01/gdata.html

Cách sử dụng :

Paste các link có dạng như sau vào :
http://www.youtube.com/playlist?list=PL99314DC79111E253
http://gdata.youtube.com/feeds/api/playlists/99314DC79111E253
http://gdata.youtube.com/feeds/users/terrabookvn/uploads
http://gdata.youtube.com/feeds/api/videos?q=ho%C3%A0i%20linh
https://gdata.youtube.com/feeds/api/videos/-/ho%C3%A0i-linh-ch%C3%AD-t%C3%A0i

Nhấn nút Run và chờ, nếu danh sách có trên 25 tập thì ấn thêm lần nữa để chuyển Page : 2,3,4... và Robot sẽ tự đánh số đến hết.

Công dụng một số nút :

Episode : Sắp xếp theo tập
Auto[1-n] : Tự động đánh số tập từ 1 đến hết
Part : Sắp xếp theo phần
No Blogspot : Lấy link cho Blog không là BlogSpot

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét