Blog DX

Hướng dẫn sử dụng Google Code để lưu trữ file Javascript, CSS

3 tháng 1, 2015
Google Code là một hosting lưu trữ các Project, một hệ thống hỗ trợ làm việc theo nhóm rất hiệu quả. Nó có dung lượng lưu trữ lên đến 4GB, không giới hạn băng thông và hoàn toàn miễn phí.

Hướng dẫn sử dụng Google Code để lưu trữ file Javascript, CSS

Bước 1Tạo một Project mới
Đăng nhập tài khoản Google ~> Truy cập https://code.google.com/hosting/
Chọn Create a new project


Điền đầy đủ thông tin rồi nhấn Create project
Vậy là đã tạo xong một project

Bước 2: Tải file lên Project
Giao diện Google Code có chút thay đổi, không có thẻ Downloads như giao diện cũ. Để có thể tải file lên project các bạn làm như sau:

Chọn thẻ Administer ~> Source ~> Nhấn Subversion

Bây giờ bạn đã có thể tải file lên project.
Chọn thẻ Source ~> Browse ~> ấn trunk ~> Chọn create để tạo một file mới hoặc upload để tải file lên

Ví dụ mình chọn create, thêm đầy đủ rồi ấn Commit để tạo file

Và đây là file vừa tạo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét