Blog DX

Top 10 trang tăng like, trao đổi like miễn phí tốt nhất

11 tháng 1, 2015
TOP 10 các website trao đổi like hàng đầu thế giới

1. LinkSpeedup.com
- Website lớn nhất thế giới, số thành viên tham gia trên 2 triệu người.
- Ưu điểm lớn nhất của website là thiết kế đẹp và đơn giản, tốc độ tăng Like thuộc hàng khủng nhất.

2. Addmefast.com
- Website có trên 2 triệu thành viên đăng ký, tốc độ Like nhanh, thiết kế đơn giản, dễ nhìn.

3. Like4Like.org
- Website có trên 200 nghìn thành viên đăng ký, tốc độ Like nhanh, giao diện dễ nhìn.

4. YouLikeHits.com
- Website có 200 nghìn thành viên đăng ký, tốc độ Like nhanh, giao diện tương đối dễ nhìn.

5. LikesASAP.com
- Website có 140 nghìn thành viên đăng ký, tốc độ Like tương đối nhanh, thiết kế hơi phức tạp.

6. Like-Ex.com
- Website có 100 nghìn thành viên đăng ký, tốc độ Like tương đối nhanh, giao diện tương đối dễ nhìn.

7. SocialMediaExplode.com
- Website có 190 nghìn thành viên đăng ký, tốc độ Like tương đối nhanh, thiết kế bình thường..

8. SocialClerks.com
- Website có 117 nghìn thành viên đăng ký, tốc độ Like tương đối nhanh, thiết kế bình thường.

9. FollowersLikeHits.com
- Website có 80 nghìn thành viên đăng ký, tốc độ Like tương đối nhanh, thiết kế bình thường.

10. UseLikes.com
- Website có 50 nghìn thành viên đăng ký, tốc độ Like bình thường, thiết kế bình thường.


TOP 10 các website trao đổi like hàng đầu Việt Nam

1. MuaBanLike.com
- Website có trên 100 nghìn thành viên đăng ký, tốc độ Like nhanh, giao diện dễ nhìn.

2. Tiepnoi.com
- Website có nhiều người dùng, giao diện đẹp, tốc độ like nhanh cùng nhiều cách thức.

3. TangLike.Cool360.net
- Website có trên 400 nghìn thành viên đăng ký, tốc độ Like tương đối nhanh,  thiết kế tương đối dễ nhìn.

4. AbcLike.com
- Website có 45 nghìn thành viên đăng ký, tốc độ Like mức bình thường, thiết kế tương đối dễ nhìn.

5. LikeNhanh.net
- Website có 55 nghìn thành viên đăng ký, tốc độ Like mức bình thường, thiết kế bình thường.

6. ChiaSeLike.net
- Website có 24 nghìn thành viên đăng ký, tốc độ Like mức trung bình, thiết kế bình thường.

7. LikeMienPhi.com
- Website có 14 nghìn thành viên đăng ký, tốc độ Like mức trung bình, thiết kế bình thường.

8. KhoLike.com
- Website có 11 nghìn thành viên đăng ký, tốc độ Like mức trung bình, thiết kế bình thường.

9. LikeUs.vn
- Website có 8 nghìn thành viên đăng ký, tốc độ Like mức trung bình, thiết kế bình thường.

10. Like123.vn
- Website có 7 nghìn thành viên đăng ký, tốc độ Like mức trung bình, thiết kế bình thường.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét