Blog DX

Tổng hợp Style Popular Posts Widget cho Blogger (Blogspot)

29 tháng 6, 2015
Bài viết này là sự tổng hợp của một số style bài đăng phổ biến - style Popular Posts widget đẹp cho Blogger

Bước 1: Đăng nhập Blogger ~> Vào Bố cục ~> Thêm tiện ích bài đăng phổ biến (Popular Posts)


Bước 2: Vào Mẫu ~> Chỉnh sửa HTML
Chèn đoạn code CSS của Style mà bạn thích vào trước thẻ ]]></b:skin>
Dưới đây là một số kiểu Style Popular Posts đẹp cho bạn lựa chọn.

 Style 1 

#PopularPosts1 h2{
padding:7px 0 3px 0;
width:100%;
margin-bottom:10px;
font-size:1.3em;
text-indent:-12px;
font-size:18px;
text-align:center;
color: #757575; /* màu tiêu đề của tiện ích */
}
#PopularPosts1 ul{
list-style:none;
counter-reset:li;
padding:8px 0px 1px;
left:-7px;
width:290px;
}
#PopularPosts1 li{
position:relative;
margin:0 0 10px 0;
padding: 3px 2px 0 17px;
left:-5px;
width:285px;
}
#PopularPosts1 ul li{
background: #eee;
position: relative;
display: block;
padding: .4em .2em .4em 2em;
*padding: .2em;
margin: .5em 0;
background: #ddd;
text-decoration: none;
border-radius: .3em;
transition: all .3s ease-out;   
}
#PopularPosts1 ul li:before{
content: counter(li);
counter-increment: li;
position: absolute; 
top: 50%;
margin: -1.3em;
height: 2em;
width: 2em;
line-height: 2em;
font-size: 15px;
color: #fff; /* màu của số đếm */
background: #FB8835; /* màu nền của số đếm */
border: .2em solid #fff; /* màu đường viền */
-webkit-box-shadow: 0 8px 5px -7px #888;
-moz-box-shadow: 0 8px 5px -7px #888;
box-shadow: 0 8px 5px -7px #888;
text-align: center;
font-weight: bold;
border-radius: 2em;
position: absolute;   
left: 0;
transition: all .3s ease-out;
}
#PopularPosts1 ul li:hover{
background: #eee;
}
#PopularPosts1 ul li:hover:before{
transform: rotate(360deg);   
}
#PopularPosts1 ul li a{
font: 14px Georgia, serif; /* kích cỡ và font chữ */
text-shadow: 0 -1px 2px #fff;
color: #444;
display:block;
min-height:25px;
text-decoration:none;
text-transform: uppercase;
}
#PopularPosts1 ul li a:hover{
color: #444;
}

 Style 2 

#PopularPosts1 h2{
position:relative;
padding:8px 10px 6px 10px;
width:100%;
margin-bottom: 5px;
font-size:17px;
color:#757575; 
text-align:left;
}
#PopularPosts1 ul{
list-style:none;
counter-reset:li;
padding:10px;
left:-8px;
width:100%;
}
#PopularPosts1 li{ 
width:100%;
position:relative;
left:0;
margin:0 0 1px 12px;
padding:4px 5px;
}
#PopularPosts1 ul li:before{
content: counter(li);
counter-increment: li;
position: absolute; 
left: -30px;
top: 50%;
margin-top: -13px;
background: #8E8E8E; 
height: 1.9em;
width: 2em;
line-height: 2em;
text-align: center;
font-weight: bold;
color: #fff;
font-size: 14px;
}
#PopularPosts1 ul li:after{
position: absolute;
content: '';
left: -2px;
margin-top: -.7em; 
top: 50%;
width: 0;
height: 0;
border-top: 8px solid transparent;
border-bottom: 8px solid transparent;
border-left:10px solid #8E8E8E; 
}
#PopularPosts1 ul li a{
color: #444;
text-decoration: none;   
font-size:15px;
}
#PopularPosts1 ul li {
position: relative;
display: block;
padding: .4em .4em .4em .8em;
*padding: .4em;
margin: .5em 0 .5em 0.4em;
background: #ddd;
transition: all .3s ease-out;
text-decoration:none;
transition: all .1s ease-in-out;
}
#PopularPosts1 ul li:hover{
background: #eee; 
}   
#PopularPosts1 ul li a:hover{
color:#444; 
margin-left:3px;
}

 Style 3 

#PopularPosts1 h2{
position:relative;
right:-2px;
padding:8px 63px 6px 17px; 
width:100%;
margin:0;
font-size:16px;
background:#4F4F4F; 
color:#f2f2f2; 
text-align:left;
text-indent:18px;
}
#PopularPosts1 h2:before{
position:absolute;
content:"";
top:36px;
right:0px;
width: 0px;
height: 0px;
border-bottom:12px outset transparent;
border-left:12px solid #000000; 
}
#PopularPosts1 h2:after{
position:absolute;
content:"";
top:-6px;
left:-5px;
width: 0px;
height: 0px;
border-bottom:24px outset transparent;
border-top:24px outset transparent;
border-left:24px solid #ffffff; 
}
#PopularPosts1 ul{
list-style:none;
counter-reset:li;
padding:10px;
left:-8px;
width:100%;
}
#PopularPosts1 li{ 
width:100%;
position:relative;
left:0;
margin:7px 0 16px 12px;
padding:10px  4px 0 5px;
}
#PopularPosts1 ul li:before{ 
content:counter(li);
counter-increment:li;
position:absolute;
top:-2px;
left:-20px;
font-size:35px;
width:20px;
color:#888888; 
}
#PopularPosts1 ul li a{
display:block;
font-size:16px; 
color: #666; 
text-decoration:none;
transition: all .1s ease-in-out;font-weight: bold;
}
#PopularPosts1 ul li a:hover{
color:#3366FF;
margin-left:3px;
}

 Style 4 

#PopularPosts1 h2{
padding:8px 10px 3px 0;
width:100%;
margin:0;
font-size:16px;
position:relative;
left:-20px;
display:block;
border-bottom:2px solid #ccc;
}
#PopularPosts1 ul{
list-style:none;
counter-reset:li;
padding:10px;
width:100%;
}
#PopularPosts1 li{ 
width:100%;
position:relative;
left:0;
margin:0 0 6px 10px;
padding:4px 5px;
}
#PopularPosts1 ul li:before{ 
content:counter(li);
counter-increment:li;
position:absolute;
top:3px;
left:-39px;
font-size:21px;
width:28px;
height:28px;
border-radius: 50%;
color:#777; 
border: 2px solid #ddd; 
padding:0;
text-indent:9px;
}
#PopularPosts1 ul li a{
display:block;
position:relative;
left:-45px;
width:100%;
margin:0;
min-height:28px;
padding: 5px 3px 3px 39px;
color:#333; 
text-decoration:none;
font-size:14px; 
font-style: italic;
}
#PopularPosts1 ul li a:hover{
color:#3366ff;
margin-left:3px;
}

 Style 5 

.PopularPosts ul li a {font: 14px verdana; color: black;}

.PopularPosts .item-thumbnail {margin: 0 15px 0 0;}

.PopularPosts .item-thumbnail img

{background:#fff;
height:55px; width:55px;
border:1px solid #fff;
padding:3px;
-moz-border-radius: 30px/10px;
-webkit-border-radius: 30px/10px;
border-radius: 30px/10px;
-moz-box-shadow: 1px 1px 5px rgba(0, 0, 0, .1);  
-webkit-box-shadow: 1px 1px 5px rgba(0, 0, 0, .1);
box-shadow: 1px 1px 5px rgba(0, 0, 0, .1);}

 Style 6 

.PopularPosts ul li a {font: 14px verdana; color: black;}

.PopularPosts .item-thumbnail {margin: 0 15px 0 0;}

.PopularPosts .item-thumbnail img

{background:#fff;
height:55px; width:55px;
border:1px solid #fff;
padding:3px;
-moz-border-radius: 100px;
-webkit-border-radius: 100px;
border-radius: 100px;
-moz-box-shadow: 1px 1px 5px rgba(0, 0, 0, .1);  
-webkit-box-shadow: 1px 1px 5px rgba(0, 0, 0, .1);
box-shadow: 1px 1px 5px rgba(0, 0, 0, .1);}

 Style 7 

.PopularPosts ul li a {font: 14px verdana; color: black;}

.PopularPosts .item-thumbnail {margin: 0 15px 0 0;}

.PopularPosts .item-thumbnail img

{background:#fff;
height:55px; width:55px;
border:1px solid #fff;
padding:3px;
-moz-border-radius: 20px 0px 20px 0px;
-webkit-border-radius: 20px 0px 20px 0px;
border-radius: 20px 0px 20px 0px;
-moz-box-shadow: 1px 1px 5px rgba(0, 0, 0, .1);  
-webkit-box-shadow: 1px 1px 5px rgba(0, 0, 0, .1);
box-shadow: 1px 1px 5px rgba(0, 0, 0, .1);}

 Style 8 

.popular-posts ul
{
padding-left:0px;
padding-top:10px;
}
.popular-posts ul li 
{
margin:10px 0;
border: 1px solid #000;
border-radius: 100px;
}
.popular-posts .item-thumbnail img {
border-radius: 50px;
-moz-border-radius: 50px;
-ms-border-radius: 50px;
-o-border-radius: 50px;
-webkit-border-radius: 50px;
box-shadow: 0 3px 3px rgba(0,0,0,1);
-moz-box-shadow: 0 3px 3px rgba(0,0,0,1);
-webkit-box-shadow: 0 3px 3px rgba(0,0,0,1);
-ms-box-shadow: 0 3px 3px rgba(0,0,0,1);
-o-box-shadow: 0 3px 3px rgba(0,0,0,1);
border: 4px solid #e6e6e6;
}
.popular-posts .item-thumbnail img:hover
{
transform:rotate(10deg);
-moz-transform:rotate(10deg);
-ms-transform:rotate(10deg);
-o-transform:rotate(10deg);
-webkit-transform:rotate(10deg);
}
.popular-posts a {
text-decoration: none;
}
.popular-posts ul
li a:hover {
text-decoration:none;
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét