Blog DX

Khắc phục tạm thời lỗi Widget Popular Post

16 tháng 7, 2015

Trong những ngày gần đây, Widget Popular Post (Tiện ích bài đăng phổ biến) đã xuất hiện một lỗi nhỏ, nó không hiển thị đúng số bài viết theo như ta cài đặt. Cụ thể là nếu bạn chọn 7 ngày qua thì nó sẽ hiển thị 7 bài viết ở ngoài trang chủ, dù bạn có chọn hiển thị tối đa bao nhiêu bài đăng đi nữa thì nó vẫn chỉ hiện 7 bài. Tương tự, nếu chọn 30 ngày qua thì nó luôn hiển thị 10 bài. Dường như chỉ có phần chọn Mọi lúc là vẫn tùy chỉnh được số bài viết tối đa mà không bị lỗi.


Để khắc phục tạm thời tình trạng này trong khi chờ Blogger Team sửa lỗi thì các bạn có thể làm theo cách sau đây.
Đăng nhập Blogger ~> Vào Mẫu ~> Chỉnh sửa HTML
Thêm dòng css này ngay trước thẻ ]]></b:skin> rồi Lưu mẫu lại
.PopularPosts ul li:nth-child(n+6){display:none;}

n+6 ứng với số bài viết hiển thị tối đa là 5 (bạn sửa số 6 để thay đổi số bài viết hiển thị nhé)

Tuy nhiên, với phần chọn 7 ngày qua thì cũng không vượt quá được 7 bài viết đâu, còn với 30 ngày qua thì có thể chỉnh sửa tùy ý trong phạm vi 10 bài.

Nguồn tham khảo: http://arlinadesign.blogspot.com/2015/07/mengatasi-widget-popular-post-yang-error.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét