Blog DX

Bài 5: HTML Meta

24 tháng 9, 2014
Ví dụ
- Miêu tả tài liệu: Thông tin bên trong thành phần meta miêu tả về tài liệu.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="description" content="blog thủ thuật công nghệ">
<meta name="keywords" content="thủ thuật,học web,html">
<meta name="author" content="dxoan">
<meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<p>meta nằm ở phần head</p>
</body>
</html>

1. Thành phần của meta
Thành phần của head bao gồm những thông tin chung về tài liệu, HTML cũng có một thành phần meta và nằm trong phần head. Mục đích của thành phần meta là cung cấp meta-information về tài liệu.

Hầu hết thành phần meta được sử dụng để cung cấp thông tin liên quan đến trình duyệt hoặc những công cụ tìm kiếm như được miêu tả nội dung của tài liệu.

2. Từ khoá cho công cụ tìm kiếm
Một vài công cụ tìm kiếm trên mạng sử dụng tên và nội dung của thẻ meta trong trang index của bạn.

Thành phần meta sau miêu tả cho trang của bạn
<meta name="description" content="Blog thủ thuật, công nghệ">

Mục đích chính của thuộc tính tên và nội dung là để miêu tả nội dung của trang. Tuy nhiên, bởi vì quá nhiều người đã lạm dụng thẻ meta để spam bằng cách lập đi lập lại từ khoá để cho trang web của họ có rank cao hơn, cho nên một vài công cụ tìm kiếm đã hoàn toàn không sử dụng thẻ meta nữa.

Thuộc tính "unknown" của thẻ Meta
Đôi khi bạn có thể thấy thuộc tính thẻ meta là unknown như sau
<meta name="security" content="low">

Nếu bạn có thấy thì cũng cứ chấp nhận nó bởi vì nó là một cái gì đó duy nhất cho trang hoặc cho tác giả của trang đó và nó có thể chẳng có gì liên quan đến bạn hết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét