Blog DX

12 template đẹp, miễn phí cho Blog ảnh

13 tháng 1, 2014
1. 25 pixel


2. Whitesmoke 1306
3. Galauness


Demo : http://btemplates.com/2013/blogger-template-galauness/demo/

4.X10 Masonry White
  

  
Demo : http://btemplates.com/2012/blogger-template-x10-masonry-white/demo/

5. MXfluity
Demo : http://btemplates.com/2013/blogger-template-mxfluity/demo/

6. Johny Backup


Demo : http://btemplates.com/2013/blogger-template-johny-backup/demo/

7.DCM Dark


Demo : http://btemplates.com/2013/blogger-template-dcm-dark/demo/

8. BloggerestDemo : http://btemplates.com/2013/blogger-template-bloggerest/demo/

9. DeNews

Demo : http://btemplates.com/2013/blogger-template-denews/demo/

10. Windows 8 UI


Demo : http://btemplates.com/2013/blogger-template-windows-8-ui/demo/

11. Blue Minimalist


Demo : http://btemplates.com/2013/blogger-template-blue-minimalist/demo/

12. TheTuts
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét